Kontakty

REDAKCE

Šéfredaktor
Robin Drahoňovský
sefredaktor@golfdigest.cz
tel.: +420 602 339 399

Zástupce šéfredaktora
Andrej Halada
halada@golfdigest.cz

Editor
Alois Žatkuliak
alois@golfdigest.cz

Spolupracovníci
Daniel Trhoň
Karel Skopový jun.

Ilustrace
Lukáš Fibrich

Fotografie
fotomaly.cz
Andrej Halada
Robin Drahoňovský
Profimedia CZ a.s.

Grafická úprava
Eskira s.r.o., Mirovická 1712/5,
182 00 Praha 8 – Kobylisy
Alena Horáková, Marie Kolářová, Pavel Chovanec

Překlady
Presto, Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1
Elsyst Engineering, Brněnská 10, 682 01 Vyškov

Jazyková úprava
Lucie Horčíková

SPOLUPRÁCE S KLUBY | TURNAJE
Lukáš Fridrich | lf@golfdigest.cz | tel.: +420 737 282 178

Adresa redakce
On The Green a.s., Dělnická 12 (RBC),
170 00 Praha 7
web a e-mail
www.golfdigest.cz 


OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Mediaboard.cz s.r.o.
Petr Čožík
petr@mediaboard.cz
tel.: +420 730 151 488

Vychází
Česká a Slovenská republika, 10x ročně


PŘEDPLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

SEND Předplatné spol. s r.o. | tel.: +420 225 985 225 | mobil: +420 777 333 370
e-mail: golfdigest@send.cz | www.send.cz

SMS: +420 902 11 ve tvaru

GOLFDIGEST JMENO, PRIJMENI, ULICE A CISLO, PSC, MĚSTO

 

PŘEDPLATNÉ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE

Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s. | Oddělení jiné formy prodeje
Stará Vajnorská 9 | P.O. BOX 183 | 830 00  Bratislava | Slovensko
Infolinka: 0800 188 826 | e-mail: info@ipredplatne.sk
objednavky@ipredplatne.sk | www.ipredplatne.sk

 


Cena jednotného výtisku: 129 Kč/5,95 €
Cena ročního předplatného (10 čísel): 890 Kč/45 €
Prodávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p. ISSN 1214-8814
Registrace ze dne 5. 5. 2003, MK ČR E 144 55
Kopírování, publikování a rozšiřování kterékoliv části časopisu se povoluje pouze písemným souhlasem vydavatele.
Redakce neodpovídá za faktický ani jazykový obsah inzerce.

© 2017 Golf Digest Publications
Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být vždy totožné se stanoviskem vydavatelství a redakce. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál nevracíme. Kopírování, opětné publikování, samostatné reedice nebo rozšiřování kterékoliv části časopisu se povoluje pouze s písemným souhlasem vydavatele. Časopis vychází ve 28 zemích a 17 jazykových mutacích nákladem 1,75 milionu výtisků a je dlouhodobě světovou jedničkou mezi sportovními časopisy. V České republice a na Slovensku vychází od roku 2003.

Redakce neodpovídá za faktický ani jazykový obsah inzerce.

Chybí vám ve sbírce některá

ze starších čísel magazínu
Golf Digest C&S?
Vždy si je můžete doobjednat
na adrese simacek@golfdigest.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace