Jak je to reálně s REEDOVÝM členstvím na EUROPEAN TOUR 2017

Jak je to reálně s REEDOVÝM členstvím na EUROPEAN TOUR 2017

V rámci stručné tiskové zprávy oznámila PGA European Tour v pondělí před svým finálovým turnajem v Dubaji, že známý americký hráč Patrick Reed si udrží členství na této sérii také v roce 2017. Většina golfových médií ve světě toto oznámení pouze mechanicky převzala


profimedia-0301746304V rámci stručné tiskové zprávy oznámila PGA European Tour v pondělí před svým finálovým turnajem v Dubaji, že známý americký hráč Patrick Reed si udrží členství na této sérii také v roce 2017. Většina golfových médií ve světě toto oznámení pouze mechanicky převzala bez jakékoli přidané hodnoty, nicméně byly i výjimky, které se začali pídit po tom, zda-li Reed vůbec splnil podmínky členství na European Tour a pokud nikoli, proč vlastně dostal od vedení celé série výjimku. V časopise GolfDigest jsme se letos zabývali členstvím a hráčskými kategoriemi detailně v několika článcích, a proto jsme se na tento případ podívali pod drobnohledem.

– S DANIELEM TRHONĚM


PRAVIDLA ČLENSTVÍ NA EVROPSKÉM OKRUHU Kromě splnění výkonostních kritérií pro zařazení do příslušné hráčské kategorie je striktní podmínkou členství na European Tour také odehrání minimálního počtu turnajů v sezóně. Od letošního roku jde alespoň o 5 turnajů, které nezahrnují 4 majory a 4 turnaje kategorie WGC. Na druhé straně se do tohoto počtu započítává například Ryder Cup nebo olympijský golfový turnaj. Obecně platí, že členský hráč je vyřazen z žebříčku Race to Dubai a ztrácí členství na tomto okruhu v okamžiku, kdy již do konce sezóny nemůže splnit podmínku odehrání minimálního počtu turnajů. Z tohoto pravidla jsou pouze 2 výjimky v pravidlech European Tour. První je zdravotní výjimka, o kterou si hráč ze závažných důvodů může požádat. Druhou možností je potom udělení „milosti“ a odpuštění minimální kvóty účastí na turnajích ze strany výkonného ředitele na základě vážných osobních nebo zdravotních důvodů. To se stalo v loňském roce v případě Roryho McIlroye, který tak nakonec celoroční žebříček Race to Dubai dokonce vyhrál, přestože neodehrál minimální počet 13 turnajů, což byla podmínka, která platila v roce 2015.
A CO PŘÍPAD REED? profimedia-0301731637Patrick Reed získal 3-leté členství na European Tour od začátku sezóny 2015 na základě svého vítězství na turnaji WGC-Cadillac Championship v roce 2014. V loňském roce své členské závazky ještě splnil, i když úplně na hraně. Formálně odehrál požadované množství 13 turnajů včetně 4 majorů a 4 turnajů kategorie WGC a umístil se na 16. místě v celoročním žebříčku Race to Dubai. Ve skutečnosti se ale Reed zúčastnil pouhých 4 „obyčejných“ turnajů na European Tour (Omega European Masters, UBS Hong Kong Open, BMW Masters a DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP, DUBAI) a na potřebnou minimální kvótu turnajů dosáhl tak, že se v roce 2015 dle pravidlel započívávala také jeho účast v Presidents Cupu. Na této týmové soutěži USA vůči „zbytku světa kromě Evropy“ je účast členů European Tour spíše výjimečná a s tímto okruhem prakticky nesouvisí. To vede k pravděpodobné úvaze, že toto pravidlo bylo tehdy nastaveno účelově právě kvůli němu a případným dalším americkým hráčům, o kterých se spekulovalo jako o potenciálních členech European Tour (šlo například o Rickieho Fowlera). Pro úplnost je třeba dodat, že od letošního roku už účast v Presidents Cupu do povinné kvóty turnajů započítávána není. V letošním roce však Reed „papírově“ odehrál na European Tour pouhé 3 turnaje. Prvním z nich byl Aberdeen Asset Management Scottish Open, který však na pozvánku hrají také někteří další američtí hráči bez řádné karty na evropskou sérii jako rozehrání se v linksových podmínkách před majorem The Open. Druhým byl olympijský turnaj, kterého se dané pravidlo týká spíše náhodou, protože PGA European Tour tímto krokem chtěla podpořit účast špičkových hráčů ze své série v Rio de Janeiru. Třetím započítávaným turnajem byla potom účast Reeda v letošním Ryder Cupu, kde však poněkud kuriózně stál „na druhé straně barikády“ v týmu USA, jenž evropský tým deklasoval. Neboli na rovinu řečeno, Reed neodehrál letos na European Tour prakticky vůbec nic a jeho letošní členství bylo více než formální. Na Scottish Open se Reed umístil na děleném 10. místě a získal tak body do žebříčku Race to Dubai, stejně jako za přední umístění na několika majorech a turnajích WGC. V době vydání tiskové zprávy však Reed už v žebříčku Race to Dubai nefiguroval, což znamená, že ani jedna z výše uvedených výjimek pro nesplnění kvóty 5 turnajů na něho nebyla uplatněna. Podle pravidel European Tour tak Reed už tedy předtím přestal být členem. A jelikož uzavírka členství pro příští sezónu European Tour pro řádné hráče je limitována posledním dnem finálového turnaje v Dubaji, vzniklou situaci tak výkonný ředitel Keith Pelley s Reedem „hasili“ na poslední chvíli. Na řadu tak přišla poslední možnost, která podle regulí evropského okruhu zbývala. Hráč, který ztratí tímto způsobem členství, ho může získat až po 2 letech, nicméně Pelley má ze své pozice výsostné právo tuto lhůtu zkrátit a hráči členství kdykoli navrátit, pokud ten splňuje výkonnostní podmínku pro zařazení do některé hráčské kategorie. A právě toto se muselo ve skutečnosti stát v případu Patrick Reed. Reed si tedy udrží členství na European Tour také v příštím roce na základě osobního rozhodnutí Pelleyho. Pro některé hráče či golfové příznivce může jít o poněkud spornou či nepříliš spravedlivou výsadu, navíc vnímanou jako Reedovu „protekci“. Na druhé straně Pelley postupoval zcela v souladu s pravidly. Pouze se PGA European Tour i jemu osobně bohužel vůbec nepovedlo tuto záležitost správně komunikovat vůči golfovým médiím a veřejnosti.
PELLEYHO VÝKLAD profimedia-0266547841Na tiskové konferenci den po vydání tiskové zprávy v Dubaji byl Pelley jedním novinářem opakovaně tázán, zda-li Reed se svou hráčskou kategorií nemusel splnit podmínku 5 odehraných turnajů v sezóně. Jeho odpověď, že Reed bude mít kartu na sezónu 2017 automaticky na základě svého vítězství na turnaji WGC-Cadillac Championship v roce 2014, je nesprávná a nekoresponduje ani s tiskovou zprávou. Navíc také tato zpráva byla koncipována vyhýbavým a mlhavým marketingovým stylem bez naprosto přímočarého pojmenování, jak se celá záležitost ve skutečnosti opravdu má. V odpovědi na otázku Pelley zároveň přiznal, že Reedovo udržení členství neměl čas pořádně konzultovat s klíčovými hráči, což byl doposud jeho pevný manažerský princip. Jako důvod nesplnění podmínky Reedem naznačil jeho neúčast na nedávném turnaji v Turecku z údajně bezpečnostních důvodů, což vyvolalo značné kontroverze nejenom v Reedově případě, ale taktéž v souvislosti s Rorym McIlroyem. Motivací pro udělení karty Reedovi je podle vyjádření Pelleyho jeho pozice světové hráče TOP 10, což by při jeho případné účasti na turnajích v rámci nově představené série dobře dotovaných turnajů Rolex Series přinášelo body pro jejich vyšší ohodnocení v rámci světového žebříčku OWGR. Od loňského nástupu do úřadu výkonného ředitele PGA European Tour přinesl Keith Pelley do poměrně stojatých vod této instituce tolik potřebnou vizi a marketingovou dravost. Některé jeho nápady už dokonce dokázal zrealizovat a posouvá evropskou tour v těžkém konkurenčním boji s bohatší americkou PGA TOUR pomalu, ale jistě dopředu. Pelleyho mlžení v Reedově případě však bylo poněkud kontraproduktivní. V rámci zachování objektivity je třeba přiznat, že tisková konference byla zaměřena na představení konceptu Rolex Series, takže je možné, že Pelley nebyl na téma případu Reed dobře připraven. Šanci na reparát v této věci bude mít Pelley ještě v neděli po skončení finálového turnaje v Dubaji, kdy se uskuteční další tisková konference k horkým novinkám European Tour v sezóně 2017.
JDE SKUTEČNĚ O HODNĚ? Bez znalosti kontextu, na základě pouhého opsání tiskové zprávy European Tour v médiích, by se mohlo zdát, že jde o velkou věc. Vzhledem k Reedově postoji vůči European Tour v letošním roce se však nedá očekávat žádná zásadní změna ohledně výraznějšího přesunu jeho turnajového vytížení z Ameriky do Evropy. Turnajů se stejnou či vyšší dotací, než v rámci evropského okruhu nově vzniklé série Rolex Series, je na americké PGA TOUR mnoho, a pro Reeda toto nemůže znamenat žádnou výraznější motivaci. Reed letos European Tour prakticky ignoroval a je otázkou, co ho donutí, aby tomu bylo v příštím roce jinak a nebyl tak členem stejně jako letos pouze na papíře. Při vší úctě k Pelleyho úsilí a snaze povznést evropskou sérii do vyšších pater světového golfu, v případě Reedovy karty na European Tour pro sezónu 2017 jde tak spíše o marketingové plácnutí do vody.