Tiráž

Kontakty

REDAKCE

GOLF DIGEST C&S

VÝKONNÝ ŘEDITEL

Lukáš Fridrich | lf@golfdigest.cz

 

OBCHODNÍ ŘEDITEL

Michael Fridrich | mf@golfdigest.cz

 

ŠÉFREDAKTOR

Andrej Halada | sefredaktor@golfdigest.cz

 

REDAKCE WEBEDITOR/DISTRIBUCE

Pavel Hažlinský | pavel@golfdigest.cz

 

HRAJÍCÍ REDAKTOŘI

Klára Spilková, Filip Mrůzek

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Monika Tauchen, Daniel Trhoň, Martin Raufer, Alan Babický, Karel Skopový jun., Marek Sajner, Ivo Steiner

 

FOTOGRAFIE

Martin Kabát, Profimedia CZ, freepik

 

ILUSTRACE

Tereza „Rzacze“ Alešová

 

GRAFICKÁ ÚPRAVA ČASOPISU

ESKIRA s.r.o. Alena Horáková, Pavel Chovanec

 

PŘEKLADY A KOREKTURY

Proofreading.cz Petr Behún

 

INZERCE Michael Fridrich | mf@golfdigest.cz

 

OFFICE MANAGER Michaela Polmová | mpol@mediaboard.cz

 

TISK

TRIANGL, a.s.

 

PŘEDPLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

SEND PŘEDPLATNÉ spol. s r.o. +420 225 985 225 | +420 777 333 370 | golfdigest@send.cz | send.cz

 

ROZESÍLÁ

MEDIAPRINT & KAPA PRESSEGROSSO, spol. s r.o. +420 267 009 111

 

PŘEDPLATNÉ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE

MEDIAPRINT – KAPA PRESSEGROSSO, a.s. Infolinka: 0800 188 826 | objednavky@ipredplatne.sk | ipredplatne.sk

 

VYCHÁZÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 10× ročně

CENA JEDNOTLIVÝ VÝTISK 149 Kč / 7,39 €

CENA ROČNÍHO PŘEDPLATNÉHO (10 ČÍSEL) 990 Kč / 49 €

 

Chybí vám ve sbírce některá ze starších čísel magazínu Golf Digest C&S? Vždy si je můžete doobjednat na adrese pavel@golfdigest.cz

VYDAVATEL GOLF TIME MEDIA s.r.o. Přívozní 1054/2 | 170 00 Praha 7 – Holešovice info@golfdigest.cz | golfdigest.cz

© 2023 Discovery Golf, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být vždy totožné se stanoviskem vydavatelství a redakce. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál nevracíme. Kopírování, opětné publikování, samostatné reedice nebo rozšiřování kterékoliv části časopisu se povoluje pouze s písemným souhlasem vydavatele.

Časopis vychází ve 28 zemích a 17 jazykových mutacích nákladem 1,75 milionu výtisků a je dlouhodobě světovou jedničkou mezi sportovními časopisy. V České republice a na Slovensku vychází od roku 2003.

Redakce neodpovídá za faktický ani jazykový obsah inzerce.

Značka Golf Digest a slogan Jak hrát, čím hrát, kde hrát v jakékoliv psané i grafické podobě jsou registrované ochranné známky společnosti Discovery Golf, Inc.

Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p. ISSN 1214-8814

Registrace ze dne 5. 5. 2003 MK ČR E 144 55

GOLFOVÝ PORTÁL GOLFDIGEST.CZ

© 2023 Discovery Golf, Inc.

Redakce a distribuce

Pavel Hažlinský | pavel@golfdigest.cz

Šéfeditor

Tomáš Dvořák | tomas@golfdigest.cz

Správce webu

Tomáš Čáp | helpdesk@golfdigest.cz

Dotazy na redakci pište na info@golfdigest.cz, technické dotazy na helpdesk@golfdigest.cz, v případě zájmu o obchodní spolupráci na pavel@mediaboard.cz .