Tiráž

Kontakty

REDAKCE

Šéfredaktor
Robin Drahoňovský
sefredaktor@golfdigest.cz
tel.: +420 602 339 399

Zástupce šéfredaktora
Andrej Halada
halada@golfdigest.cz

Editor
Alois Žatkuliak
alois@golfdigest.cz

Spolupracovníci
Daniel Trhoň
Karel Skopový jun.

Ilustrace
Lukáš Fibrich

Fotografie
fotomaly.cz
Andrej Halada
Robin Drahoňovský
Profimedia CZ a.s.

Grafická úprava
Eskira s.r.o., Mirovická 1712/5,
182 00 Praha 8 – Kobylisy
Alena Horáková, Marie Kolářová, Pavel Chovanec

Překlady
Presto, Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1
Elsyst Engineering, Brněnská 10, 682 01 Vyškov

Jazyková úprava
Lucie Horčíková

SPOLUPRÁCE S KLUBY | TURNAJE
Lukáš Fridrich | lf@golfdigest.cz | tel.: +420 737 282 178

Adresa redakce
Golf Time Media s.r.o., Přívozní 1054/2
170 00 Praha 7
web a e-mail
www.golfdigest.cz 

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Mediaboard.cz s.r.o.
Marcela Kordovská
marcela@mediaboard.cz
tel.: +420 604 279 840

Vychází
Česká a Slovenská republika, 10x ročně

PŘEDPLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

SEND Předplatné spol. s r.o. | tel.: +420 225 985 225 | mobil: +420 777 333 370
e-mail: golfdigest@send.czwww.send.cz

SMS: +420 902 11 ve tvaru

GOLFDIGEST JMENO, PRIJMENI, ULICE A CISLO, PSC, MĚSTO

 

PŘEDPLATNÉ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE

Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s. | Oddělení jiné formy prodeje
Stará Vajnorská 9 | P.O. BOX 183 | 830 00  Bratislava | Slovensko
Infolinka: 0800 188 826 | e-mail: info@ipredplatne.sk
objednavky@ipredplatne.sk | www.ipredplatne.sk

 

Cena jednotného výtisku: 149 Kč/5,95 €
Cena ročního předplatného (10 čísel): 890 Kč/45 €
Prodávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p. ISSN 1214-8814
Registrace ze dne 5. 5. 2003, MK ČR E 144 55
Kopírování, publikování a rozšiřování kterékoliv části časopisu se povoluje pouze písemným souhlasem vydavatele.
Redakce neodpovídá za faktický ani jazykový obsah inzerce.

© 2018 Golf Digest Publications
Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být vždy totožné se stanoviskem vydavatelství a redakce. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál nevracíme. Kopírování, opětné publikování, samostatné reedice nebo rozšiřování kterékoliv části časopisu se povoluje pouze s písemným souhlasem vydavatele. Časopis vychází ve 28 zemích a 17 jazykových mutacích nákladem 1,75 milionu výtisků a je dlouhodobě světovou jedničkou mezi sportovními časopisy. V České republice a na Slovensku vychází od roku 2003.

Redakce neodpovídá za faktický ani jazykový obsah inzerce.

Chybí vám ve sbírce některá

ze starších čísel magazínu
Golf Digest C&S či máte dotaz k předplatnému?
Vždy si můžete napsat
na adresu pavel@mediaboard.cz

 

 

Golfový portál GOLFDIGEST.CZ

© Copyright New Way Media s.r.o.

Publikování nebo další šíření obsahu portálu golfdigest.cz je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Portál golfdigest.cz využívá obrazové materiály Profimedia.

Fotografie není možné stahovat ani šířit bez písemného souhlasu majitele fotografií.

Adresa redakce:
Golf Time Media s.r.o., Přívozní 1054/2
170 00 Praha 7

V případě dotazů na redakci pište na info@golfdigest.cz. Technické dotazy směřujte na a v případě zájmu o obchodní spolupráci pište na pavel@mediaboard.cz.

Technický vývoj: Tomáš Čáp
Šéfeditor: Tomáš Dvořák
Fotografie: Profimedia