RECENZE: O Čertově Břemeni vyšla kniha

RECENZE: O Čertově Břemeni vyšla kniha

Každé golfové hřiště píše svůj příběh. Ne každé ale má takový vnitřní potenciál, aby se jeho příběh dočkal zhmotnění v podobě kvalitní knižní publikace. Čertovo Břemeno se však takové knihy dočkalo. Golfová hřiště můžeme hodnotit podle nejrůznějších krit?


13aKaždé golfové hřiště píše svůj příběh. Ne každé ale má takový vnitřní potenciál, aby se jeho příběh dočkal zhmotnění v podobě kvalitní knižní publikace. Čertovo Břemeno se však takové knihy dočkalo.

Golfová hřiště můžeme hodnotit podle nejrůznějších kritérií – úroveň designu, přírodní bohatost, služby, atmosféra v klubovně. Ale některá hřiště mají cosi navíc. Čertovo Břemeno je například jednou z nejlepších ukázek toho, jak má golfový areál v krajině působit. Nemá pyšně vyčnívat, přírodu a prostor přebít, má v ní jen decentně existovat. Krajinu si jen na chvíli půjčujeme... Jde ale také o to, jakým způsobem na hřišti a s hřištěm „fungují“ lidé. A Čertovo Břemeno má tak silný a dobrý otisk svého zakladatele a provozovatele, že podobným se může pochlubit jen minimum českých hřišť. Knížka nakladatelství KANT nazvaná Čertovo Břemeno / Svědectví o architektonickém zázraku v Alenině Lhotě je proto portrétem nejen areálu, ale i lidí s ním spojených – Jiřího Němce a jeho rodiny. Stejně tak je i průvodcem po architektonické jedinečnosti zdejších staveb, které byly hlavním impulsem, proč kniha vznikla. Její autor, publicista Petr Volf, míní: „Budeme-li v česku hledat místo s nejvyšší koncentrací kvalitní současné architektury na jednoho obyvatele, prvenství si odnese Alenina Lhota na Táborsku.“ V obci totiž žije pouze deset obyvatel na osmi adresách, ovšem je tu několik moderních staveb architekta Stanislava Fialy, které pozoruhodným způsobem souzní s místem. Někdejší malá golfová klubovna – jeskyňka, současná velká klubovna (titul Stavba roku 2011 a další ocenění), rodinný dům Petra Němce, stodola – sklad techniky, ale i původní chalupa či historický špejchar. 3aPetr Volf nastínil v hlavních bodech příběh, který k vzniku těchto staveb vedl. Dr. Jiří Němec sem v roce 1972 přišel, koupil místní chalupu, od půlky 90. let budoval golfové hřiště. Právě on i jeho syn Petr, který do místa přivedl architekta Stanislava Fialu, jsou klíčem k pochopení, proč je Čertovo Břemeno tak výjimečné, proč sem lidé jezdí rádi. Osobnost vzdělaného a uvážlivého Jiřího Němce nezastupitelným způsobem formuje a naplňuje celý areál. Že se v někdejší malé klubovně a nynější velké člověk cítí mimořádně příjemně, je dílem architektonického umu Stanislava Fialy, ale i faktu, že právě tohoto architekta s nestandardním rukopisem si rodina vybrala a dala mu volnou ruku. Němcovi projevili osobní velkorysost, nadhled i intelektuální rozhled. Kniha čítající zhruba 130 stran a pojatá v česko-anglické verzi není textově příliš rozsáhlá, dominují především fotografie architektury a prostředí. Obsahuje však vše podstatné, co golfista i negolfista potřebuje vědět: historii místa (nevíce lidí zde žilo v r. 1869, celkem 57), nástin životní cesty Jiřího Němce, genezi vzniku hřiště, zrod staveb a popis jejich charakteru. Termín „popis“ se ale do tohoto kontextu příliš nehodí, protože Volf tu prokazuje své autorské schopnosti, vnímavost i zkušenosti: je to místy esejistická úvaha o architektuře, prostředí i lidech. Jde o text nadšený pro předmět zájmu. Pro prostředí golfové publicistiky je to hozená rukavice: i takto vytříbeně a s vědomím vzájemných kontextů se dá psát o golfu. 9aV tom je i jádro věci: na Čertově Břemeni nejde jen o golfovou hru, o to, jak dopravit míč do jamky, pak si dát jídlo, šup do auta a zpátky domů. Je to komplexní zážitek oslovující návštěvníkův smysl pro estetično, pro krajinu i architekturu. V tom je rozdíl mezi zdejším hřištěm a jinými, které v apatyce často i za velké peníze nakupují, ale shůry jim prostě dáno není. Kniha daný zážitek nejen čtenářům přibližuje, ale zastavuje ho trvale v proudu času a uchovává pro příští generace. Čertovo Břemeno si tuto knihu nejen zasloužilo - ono si ji přirozeně vysloužilo.

– S ANDREJEM HALADOU


00P.S. Zatímco fotografie architektury a okolní přírody jsou v knize pojaty jako precizní, umělecké záběry, u snímků hřiště jsem si kladl otázku, proč tu nejsou podobně vycizelované snímky: při východu či západu slunce, rosa na greenech, mlžný opar atd. Ale sám jsem si odpověděl: hřiště zachycené za podmračného povětří, neosluněné, možná zklame golfisty, kteří jsou na photoshopem vyladěné fotky zvyklí, ale do kontextu publikace se tyto konvenčnější záběry nehodí. I z fotografie Jiřího Němce sedícího na kameni, s hřištěm v pozadí a mraky nad sebou, je cítit především realita a civilnost. Což je ten nejlepší způsob uchopení a vyjádření jeho mimořádné osobnosti.