Česká Lípa pokračuje v rozvoji hřiště

Česká Lípa pokračuje v rozvoji hřiště

Po první úspěšné sezoně 2016 ( otevření kompletní 18tky v červnu 2016 ) bylo v hřiště doplněno o několik staveb.  Největší změnou, která se na hřišti během letošní zimy odehrála, je bezesporu vybudování vodní nádrže o ploše 4 000 m2 mezi jamkami 7


Po první úspěšné sezoně 2016 ( otevření kompletní 18tky v červnu 2016 ) bylo v hřiště doplněno o několik staveb.  Největší změnou, která se na hřišti během letošní zimy odehrála, je bezesporu vybudování vodní nádrže o ploše 4 000 m2 mezi jamkami 7 a 12. Kromě zpestření hry ( možná ne vždy vítaného ) na obou dlouhých 5ti parech, to pro správu hřiště znamená dalších cca 4 000 m3 vody, která v létě pomůže zajistit hřiště v nejlepší kondici. Hřiště se stává vyhledávaným místem pro pořádání golfových turnajů a bylo tedy třeba myslet na bezpečí a pohodlí hráčů. Proto byly vybudovány 3 altány, jako ochrana před bouřkou tak, aby hráč nebyl nikdy vzdálen více než 400 m od tolik potřebné ochrany před blesky a ve vzdálené části hřiště bylo vybudováno komfortní WC. Další důležitou změnou bylo vybudování 3 altánů, jako ochrana hráčů v případě bouřky a WC ve vzdálené části hřiště. Hráči tedy nebudou muset spěchat zpět do klubovny, ale mohou si vychutnat nejen hru, ale i výhledy na okolní krajinu. Drobnosti, jako nové drenáže nebo výsadbu dalších stromů jsou spíše již detaily, které postřehnou jen místní hráči, ale pro udržení stoupajícího zájmu o hřiště stejně důležité, jako výborná kuchyně, nabízená v místní klubovně. www.grcl.cz Altán č.2