PRAVIDLA: Course rating, Slope rating, jak se to rýmuje…

PRAVIDLA: Course rating, Slope rating, jak se to rýmuje…

atímco PROFESIONÁLOVÉ plánují strategii své hry podle toho, na kterých jamkách určitě musejí skórovat a na kterých potvrzovat par, případně plánovaně zapsat bogey – takovou jamkou byla např. jedenáctka v Mariánských Lázních při turnajích Volvo PGA Tour v 90. letech –, A


letter-Zatímco PROFESIONÁLOVÉ plánují strategii své hry podle toho, na kterých jamkách určitě musejí skórovat a na kterých potvrzovat par, případně plánovaně zapsat bogey – takovou jamkou byla např. jedenáctka v Mariánských Lázních při turnajích Volvo PGA Tour v 90. letech –, AMATÉŘI se při rozhodování, jak postupovat hřištěm, nezřídka řídí INDEXY JAMEK.
JEDNIČKA NEJTĚŽŠÍ, OSMNÁCTKA NEJLEHČÍ Stručně řečeno – jamka s indexem 1 je na hřišti nejtěžší, jamka s indexem 18 pak nejlehčí. O indexy jamek ve skórkartě se nemusejí starat hráči s hracím handicapem 54, 36, 18 či 0. Ti první dostávají na každé jamce k dobru tři handicapové rány, druzí dvě, třetí jednu a čtvrtí žádnou. Pokud výsledek hráče s handicapem 36 na jamce s parem 4 činí 6, hráč právě hrál svůj osobní par, získal dva stablefordové body a může radostně a pln očekávání pokračovat na další odpaliště. Úplný začátečník s handicapem 54 tytéž dva stablefordové body na téže jamce získá za skóre 7. Naopak skrečový hráč s handicapem 0 musí pro zisk dvou stablefordových bodů hrát jamku v paru. Cílem všech je získat v turnajovém kole co nejvíc stablefordových bodů, pokud možno nad 36, a těšit se ze zlepšení handicapu.
POČET PUNTÍKŮ ŘÍKÁ, KOLIK RAN K DOBRU HRÁČ NA TÉ KTERÉ JAMCE MÁ.
Trochu víc času nad indexy jamek musí strávit hráči s jinými hracími handicapy. Řekněme Karel s handicapem 10 a Honza s handicapem +2. Zatímco Karel od hřiště DOSTÁVÁ 10 handicapových ran, vždy po jedné na jamkách s indexem 1 až 10, Honza naopak musí hřišti dvě rány DÁT, a to na dvou jeho nejlehčích jamkách s indexem 18 a 17. Tady Honzovi zajistí dva stablefordové body ve skórkartě jen birdie.
ROZHODUJE RATING HŘIŠTĚ Podmínkou pro fungování handicapového systému je hra na znormovaných hřištích. V Čechách se hřiště už notnou chvíli normují podle USGA Course Rating System. Někdy můžete zaslechnout termíny Course rating a Slope rating. Course rating (CR) není nic jiného než číslo vyjadřující absolutní obtížnost hřiště pro scratchového hráče, tj. hráče s handicapem nula. COURSE RATING je vyjádřen počtem ran zaokrouhleným na jedno desetinné místo a vychází z délky hřiště (je tudíž rozdílný pro různá odpaliště) a dalších překážek, které ovlivňují skórování scratchového hráče. SLOPE RATING (SR) je číslo vyjadřující relativní obtížnost hřiště pro hráče, kteří nejsou scratchovými hráči, a to ve vztahu k absolutní obtížnosti hřiště. Hřiště se standardní hrací obtížností má Slope rating 113. Čím vyšší Slope rating, tím obtížnější hřiště pro hráče, kteří nejsou hráči scratchovými. Uveďme si pár příkladů (Course rating a Slope rating ze žlutých pánských a červených dámských odpališť): Karlovy Vary – muži par 72; CR 71,7; SR 142; ženy par 72; CR 73,1; SR 134. Casa Serena – muži par 71; CR 70,6; SR 149; ženy par 71; CR 69,2; SR 133. Ropice – muži par 72; CR 69,5; SR 132; ženy par 72; CR 70,9; SR 128. Z uvedených hřišť a odpališť bude pro rekreačního hráče papírově nejobtížnější Casa Serena, jejíž Slope rating činí vysokých 149. Pro scratchového hráče bude naopak teoreticky nejlehčí hra v Ropici, kde Course rating při paru 72 činí 69,5. [caption id="attachment_19436" align="aligncenter" width="620"]„No co? SR je tady 92, tak si snad nemůžete myslet, že jen tak lehce zahrajete 92.“ „No co? SR je tady 92, tak si snad nemůžete myslet, že jen tak lehce zahrajete 92.“[/caption]
TEČKY VE SKÓRKARTĚ? Aby to začínající hráči měli jednodušší, na některých turnajích dostávají skórkarty s malými tečkami u každé z 18 jamek. Počet puntíků říká, kolik handicapových ran k dobru hráč na té které jamce má. Kde si může dovolit hrát bogey a kde je pro něj i double bogey dobrý výsledek. Spousta hráčů se zklidní, když jistí, že na strašidelně dlouhém pětiparu mohou hrát i osm ran, a přitom si stále zapsat svůj osobní par. Hezkou hru a neberte ten handicap zas až tak vážně!

– LUBOŠ KLIKAR Autor je mezinárodním rozhodčím golfu, sportovním ředitelem ČGF a členem R&A Amateur Status Committee.