PROPOJENÁ ZEMĚKOULE – Jednotný handicapový systém pro celý svět

PROPOJENÁ ZEMĚKOULE – Jednotný handicapový systém pro celý svět

V jedné věci je golf naprosto jedinečný: Golfisté všech úrovní si mohou zahrát proti sobě. Existuje totiž něco, čemu říkáme handicap. Má to ale chybu – v různých částech světa se handicap vypočítává odlišně. Nejpoužívanější je výpočet stanovený USGA (používá


V jedné věci je golf naprosto jedinečný: Golfisté všech úrovní si mohou zahrát proti sobě. Existuje totiž něco, čemu říkáme handicap. Má to ale chybu – v různých částech světa se handicap vypočítává odlišně. Nejpoužívanější je výpočet stanovený USGA (používá ho 10 milionů golfistů z celkového počtu 16 milionů hráčů po celém světě, kteří handicap mají), ale existuje dalších pět handicapových systémů a všechny poměrně komplikované. Tak například ve Velké Británii a Irsku mají systém CONGU, v němž výpočet funguje trochu jinak a zakládá se na menším počtu kol. My v kontinentální Evropě používáme variaci na CONGU známou jako EGA. Austrálie, Jihoafrická republika a Argentina mají zase vlastní systémy, podobné tomu, který se používá v USA. Vítejte ve World Handicap System (WHS). Je to výsledek šesti let vyjednávání a vymýšlení matematických modelů, jemuž se věnovali statističtí mágové – včetně Dalibora Procházky z České golfové federace –, kteří mají nad stávajícími systémy dohled. Jen pro zajímavost: Podobných Daliborů Procházků z celého světa se pravidelně scházelo téměř dvě stě, a nakonec se dokázali domluvit. Co bylo jejich cílem? Vnést jasno do tohoto zmatku a vytvořit jednotný handicapový index, který se snadno spočítá a bude platit všude. „Lidé si pořád stěžovali na to, jak je používání různých systémů nepraktické,“ říká Steven Edmondson, který má v USGA na starosti handicapy a hodnocení obtížnosti hřišť. „Nakonec jsme se všichni shodli, že nadešel ten pravý čas. Dospěli jsme k závěru, že jednotný systém bude pro golf nejlepší.“ WHS se spustí 1. ledna 2020 a nejvíc potěší Američany, poněvadž bude hodně podobný systému, který teď používají oni. Výpočet bude založený na průměrné výkonnosti a bude vycházet z posledních 20 kol, které daný golfista odehrál (ke stanovení handicapu ale budou stačit i tři), přičemž váš handicap bude určen z nejlepších osmi. Systém WHS bude vycházet z Course ratingu a Slope ratingu hřiště a váš takto získaný index se bude používat k určení „hracího handicapu“ pro každou jamku každého hřiště. A tady je jedna změna: Tyto hrací handicapy budou vyjadřovat počet úderů, které golfista dostane vzhledem k paru, a ne ke Course ratingu. Zřejmě největší změnou oproti stávajícímu systému využívanému USGA je to, že nejhorší skóre, jaké bude moci hráč na jamce zapsat, bude net double bogey – bez ohledu na hráčův handicap. „Náš výzkum ukázal, že lidé se často bojí handicap vůbec získat, protože nevěří, že jsou na něj dost dobří,“ vysvětluje Edmondson. Poukazuje na to, že v USA má handicap jen 10 až 15 procent všech hráčů. „Teď snad vysíláme jasný signál, že handicap může mít každý.“ Jaký to rozdíl proti našemu systému, kde má handicap v podstatě každý a hráči bez HCP jsou tou výjimkou z pravidla či anomálií! Pro Američany a další systémy to znamená, že poznají to, co my máme již několik let. V novém systému bude handicap vždy přesný a bude se aktualizovat denně. Nikoliv týdně, nebo dokonce jednou za měsíc, jak je stále mimo Českou republiku zvykem. V tomto ohledu svět stále ještě technologicky dohání nás. A navíc, a to už my také dobře známe, se i ve světě bude výpočet upravovat i podle toho, jaké panovaly ten den na hřišti podmínky. Aby se šest organizací shodlo na podobě nového systému, musely všechny udělat určité ústupky. USGA musela souhlasit, že se do WHS nebudou započítávat kola, která golfista obejde sám. Zástupcům ostatních handicapových systémů se započítávání těchto „sólo kol“ už dlouho nelíbilo. Golfisté pod systémy CONGU a EGA zase v současnosti započítávají jen turnajová skóre, zatímco teď budou zahrnuty i jiné typy kol. Někteří zastánci systémů CONGU a EGA se obávali, že přechod na nový systém způsobí dramatická snížení a zvýšení handicapů, a limit v podobě double bogey na každé jamce byl zaveden právě proto, aby se takovým výrazným posunům zamezilo. Do roku 2020 ještě zbývá trochu času, a tak budou vedoucí činitelé sbírat data z turnajů, aby výslednou podobu výpočtu ještě doladili. Jednotlivé organizace po světě také mají čas zavést programy, v rámci nichž golfistům nový způsob určování handicapu vysvětlí. „Byl to dlouhý proces,“ uznává Edmondson, „ale myslím, že až se nakonec ohlédneme, zhodnotíme změnu tak, že to byl správný krok.“   TOMÁŠ BANK, TOMMY FLEETWOOD, JAKUB VAŽANSKÝ, CHALLENGE TOUR 2018 A MNOHEM VÍCE NA 100 STRANÁCH. To vše se dozvíte v novém čísle magazínu Golf Digest C&S, které vyšlo ve čtvrtek 5. dubna 2018