Svatý socket!

Svatý socket!

Nepřipusťte,
aby se z jedné
nepovedené rány
stala epidemie


Už první zahraný socket ve vás může vzbudit hrůzu, že další je pomalu na cestě, a to velmi nabourává vaše sebevědomí. Někdy se to stává proto, že ruce vám nechtějí v impaktu spolupracovat s tělem, nejsou na správném místě a trefíte míček krčkem hole. Přestaňte se socketů bát. Použijte tyto kroky a vylečte svou nemoc.


UKLIDNĚTE SE

Strach ze socketu vede k nervozitě v rukou. Takže se před švihem snažte uklidnit a uvolnit. Uchopte grip volněji a protřepejte si paže. Když to neuděláte, nezahrajete ránu uvolněně.

PODÍVEJTE SE NA ŠPIČKY

Pokud stojíte příliš daleko od míčku, podvědomě přenášíte váhu na špičky a hůl pak tlačíte při švihu od sebe. Pokuste se stát poněkud blíž a zvedněte špičky nohou nahoru, čímž přenesete váhu zpět na paty.

ZŮSTAŇTE VZADU

Až budete hrát další ránu, zkuste si vzpomenout na metodu „špičky nahoru“. Ztráta rovnováhy je jednou ze základních příčin socketu. Proto je tak důležité držet tělo v rovnováze a více na patách. Švih musíte mít pevně pod kontrolou.

KŘIČTE „FORE!“

Ne, dělám si legraci! Vaší poslední myšlenkou by měl být pocit, že v impaktu šviháte blíže k nohám. To pomáhá dostat hlavu hole na lepší dráhu a do správného kontaktu s míčkem. Zkuste to a dejte svému socketu poslední sbohem.