Golfistů v roce 2018 ubylo, ale jen mírně

Golfistů v roce 2018 ubylo, ale jen mírně

Česká golfová federace vydala statistiky týkající se roku 2018. Z té hlavní, týkající se počtu hráčů, vyplývá jasné konstatování: golf v Česku už několik let nesroste, ale ani nijak výrazněji neklesá dolů. Drží se na svém.


Za loňský rok evidovala Česká golfová federace celkem 53 252 hráčů, respektive členů klubů. Oproti roku 2017 jde o zanedbatelný pokles o 460 hráčů. Nejvíce registrovaných golfistů se objevilo v roce 2014, celkem 56 438. Od té doby hráčů mírně ubývá, ale stav přes 50 000 je již od roku 2010 stabilní.

Mužů je mezi golfisty nyní 36 873, žen 16 379. Poměr muži-ženy je tedy 70% ku 30%. Tak je tomu i v jiných golfově vyspělých zemích, např. ve Skandinávii. Jen v Rakousku a Německu je ten to poměr pro ženy lepší, něco přes 35%.

Co je potěšitelné: nemění se počet hráčů mladých, do 18 let. Těch je 5 534 a počet mezi 5 000 – 6 000 se drží již od roku 2008. Mladí hráči tedy do golfu stále přicházejí, budoucnost by měla být relativně dobrá.

Profesionálů je evidováno v České republice 207. Počtu přes 200 bylo dosaženo již v roce 2011, nejvíce jich bylo v roce 2016, celkem 238. V roce 2017 však již jen 205.

Loni přibylo pouze jediné nové hřiště. Přesněji řečeno, statistika znormovaných areálů udává číslo 107. Ve skutečnosti jde opravdu jen o fakt znormování, „nová“ hřiště v plném slova smyslu na své otevření zatím ještě čekají: jedná se o projekty Oaks Prague, Vinoř – Twin Chapels a Dolní Dobrouč.

Stavební aktivita posledních let je také spíše menší, za posledních 5 let od roku 2014 bylo otevřeno-znormováno devět areálů – mezi nimi ale i některá hřiště jen s 6 jamkami. Naopak v roce 2001 bylo otevřeno 10 areálů, v roce 2004 celkem 11, v roce 2006 pak 8. Desetiletí 2001-2010 bylo skutečně mimořádně plodné, došlo k otevření celkem 67 nových hřišť. Z nynějších 107 je pak v současnosti 56 devítijamkových (či šestijamkových), 45 má 18 jamek, 4 mají 27 jamek a dvě hřiště mají 36 jamek.

Statistika klubů udává číslo 184, přičemž vůbec poprvé za poslední dvacetiletí došlo k poklesu počtu klubů organizovaných v ČGF. Byť ubyly pouze dva kluby z loňských 186. Z těchto čísel také vyplývá, že je u nás 107 klubů s hřištěm a dalších 77 bez venkovního hřiště. Některé tyto kluby mají driving či malou akademii, některé indoor, jiné jsou bez tohoto sportovního zařízení a patří tak k tzv. virtuálním. Případně jde o přátelská, firemní či jiná sdružení.

Příznačná je i statistika turnajů odehraných v roce 2018. Celkem se jich uskutečnilo 6 081 a opět zde můžeme, stejně jako u počtu hráčů, vidět výraznější trend z posledních pěti let: mírný pokles. Nejvíce turnajů bylo odehráno v roce 2014, a to 6 662. Od té doby se jejich počet snižuje, za poledních pět let zhruba o 10%. Zajímavé by bylo zjistit, zda také klesá počet hráčů, kteří se turnajů účastní. To by nám mohlo více prozradit o chuti domácích hráčů hrát „aktivně“, sportovně, na úpravu hendikepu.

Celkově tak rok 2018 potvrdil trend posledních pěti let: v golfovém prostředí nedochází k růstu, ale neprocházíme ani obdobím výraznější krize. Někdo může tento stav nazvat stagnací, někdo může říkat, že zůstáváme na svém. Podobný stav ale zažívá golf prakticky ve všech zemích západní Evropy. Golf dosáhl zenitu svého růstu někdy v letech 2005-2015, od té doby se jak počet hřišť, tak počet hráčů nezvyšuje.

Jde jen o potvrzení známé pravdy, že žádný strom neroste až do nebe. A ani žádný golfový míček nelze odpálit tak, že by stoupal stále vzhůru a letěl nekonečně daleko. Vždycky nakonec dopadne na zem a zastaví se.

ANDREJ HALADA