EXKLUZIVNĚ: Nová Pravidla golfu od roku 2021

EXKLUZIVNĚ: Nová Pravidla golfu od roku 2021

PRAHA 31.12.2018 Nová Pravidla golfu ještě ani nevstoupila v platnost a už mají řadu odpůrců. A to nejen z důvodu, že jsou opět napsána strohým úřednickým jazykem ve druhé osobě množného čísla. Mnohé čtenáře může zahnat již jejich čtení do deprese, aniž by si vůbec stačili uvědomit, do jakých pastí se ho snaží mezi odpalištěm a jamku dostat. Důvodem změny je podle mnoha expertů i to, že Pravidla platná od roku 2019 ani zdaleka nesplnila očekávání, která byla původně ze stran R&A a USGA slibována.


S KEVINEM FAKE MULLIGANEM III

Stejně jako se zrychluje životní styl, zrychlí se pravděpodobně i rotace uvádění nových Pravidel golfu v platnost. Původní čtyřletá tradice tak již teď vzala za své a „nová“ Pravidla budou představena již v příštím roce. V platnost pak vstoupí již 1. ledna 2021, tedy jen dva roky po současné „revoluční“ změně. Důvodem není jen polovičatost zpracování současného vydání, ale také usnadnění hry pro nové zájemce i stávající hráče.

Přečtete-li si Pravidla golfu a jste-li laikem nebo nováčkem, musí vám hra připomínat průchod minovým polem nebo alespoň jízdu strašidelným zámkem. Nikde se nedočtete, jak je hra přitažlivá, co vám může přinést, co vás může naučit, ale zcela jasně se dozvíte, za co budete trestáni, co nesmíte a kdy můžete být ze hry vykázáni úplně. Je to svým způsobem odstrašující příklad způsobu prezentace sportu odporující všem pravidlům moderního marketingu.

V čem tedy budou Pravidla 20.21 nová? Budou v první řadě krátká, přátelská, nebudou hráče příliš trestat a zavádí již dlouho diskutovanou novinku – a říkejme jí zatím jen pracovně – „druhé podání.“ Pravidla by podle dobrozdání zástupců pracovní skupiny ze St. Andrews měla být až tak revoluční, že by se dokonce od uvedení v platnost měla zcela zrušit jejich málo známá odvrácená strana, tedy ta tlustá kniha, která se jmenuje Rozhodnutí, a čítá dnes již málo uvěřitelných 1254 stran. Nebude totiž potřeba.

ZÁSADNÍ NOVINKY NAVRHOVANÉ OD ROKU 2021.

I TRESTNÉ ÚZEMÍ BEZ TRESTU – dříve to byly obvykle vodní plochy, bunkery, auty a biozony. V návrhu je buď jejich úplné zrušení nebo maximální omezení. Takže pouze v krátkosti: Zmizí žluté a červené kolíky okolo vodních ploch a nahradí je jediné Pravidlo zvané pracovně Voda a Les nebo chcete-li čistě selským rozumem, voda je voda a les je les. Zahrajete-li míček do vody, máte jen dvě možnosti: pokud to jde, míček odehrát tak, jak leží, pokud to nejde, dropnout si míček, bez trestné rány, kamkoliv dozadu na spojnici pravděpodobná pozice míčku a vlajka na greenu. U bunkerů je to ještě jednodušší, doporučeno bude písečné překážky na hřiští úplně zrušit, nebo je nahradit tzv. wasting areou s možností založení hole za míček. V případě autů vejde v platnost dropování v místě, kde míček překročil hranici hřiště a pouze jen s jednou trestnou ranou, nikoliv dvěma, tedy bez ztráty vzdálenosti. A poslední navrhovanou změnou jsou biozony, které by měly sloužit svému účelu, tedy ochraně biotopu nebo chráněných druhů flóry a fauny, stále se zákazem vstupu, ale postupovat budete jako v případě míčku ve vodě a dropovat bez trestu jedné rány.

II DRUHÉ PODÁNÍ NA KAŽDÉ JAMCE – ano, tady se bavíme o mulliganu, po kterém volá každý začínající hráč. V navrhované změně je možnost vybrat si beztrestně „druhé podání“ na odpališti každé jamky. Zde bude jen pár omezení, kdy bude možné druhou ránu zahrát: V případě, že míček nepřekoná červená odpaliště, v případě, že míček skončí prokazatelně v autu nebo v případě, že míček skončí v oblasti, kde je předpoklad, že nebude nalezen, případně po dohodě ve flightu. A zde je navrhováno ještě jedno podpravidlo a to, že druhá rána bude muset být odehrána s ohledem na tempo hry nejpozději do 60 vteřin od odehrání rány první. I když, toto je stále ve fázi zvažování.

III DOUBLE PAR A DOST, ODCHOD – pokud budete hrát na stableford, vaším nejvyšším číslem, které zapíšete bude 10. Bavíme se o double paru, tedy nejvyšším možném výsledku, který budete moci na jamce zahrát. Z důvodu urychlení hry bude limitován počet povolených ran na jamce. Krátce řečeno, na paru 3 budete moci zahrát maximálně šest ran, na paru 4 osm a na paru 5 deset ran. Dosáhnete-li tedy tohoto výsledku již někde na fairwayi, green se vás už netýká a jdete na další jamku. Proč ne, je to jen ztráta času a žádný bod navíc nedostanete.

IV POSTAV, HRAJ, A UŽIJ SI TO – tohle pravidlo asi už znáte v případě, že je hřiště podmáčené nebo nedorostlé. Od novely v roce 2021 ale bude platit po celý rok. Míček bude možné na nízko střižených plochách stavět kdykoliv a kdekoliv. Kde? Pouze na fairwayi a tzv. druhém cutu. Jak daleko? Na vzdálenost skór karty nebo nejbližší možné místo. Dostanete tak šanci si míček naaranžovat tak, jak se vám líbí a končí tak trest hry z řízku nebo za drnem tam, kde travní porost není mimo fairway v dokonalé kondici.

V ZAPOMEŇTE NA PAR, BOGEY JE STANDARD – odjakživa platilo, že hra v paru je doménou profesionálů a bogey je norma pro rekreační hráče. Bez rozdílu. Je to změna čistě technická, ale pomoci by měla všem, kteří golf berou jen jako zábavu. Pomoci by měla spíše psychologicky a dát jasně najevo všem, že jejich výkonnost je bogey golf. Končí tak hon za nedosažitelným parem a každý hráč tak dostane jednu bonusovou ránu navíc. Zatím ještě není jasné, zda zmizí jamky s parem 3, přibudou jamky s parem 6, zda dojde k přečíslování jamek na hřištích nebo si hráči začnou počítat rány až po drivu z odpaliště. Jasné ale je, že amatérští hráči budou mít k dobru 18 ran na hřiště. K tomu bude přepočítán handicap a zahrajete-li bez odpočtu jedné rány na standardním hřišti 90 ran, budete odcházet s blaženým pocitem, že jste hřiště odehrány v paru.

Vše je zatím jen v pracovní verzi a následovat bude průzkum mezi odborníky, golfisty a majiteli golfových areálů. Je tedy možné, že pravidla ještě dojdou drobných změn nebo budou doplněna o další. Každopádně už teď je jasné, že dojde k dalšímu dramatickému zkrácení Pravidel golfu. Původně byla zkrácena ze 34 na 24 kapitol. Nově by pravidel mělo mít kapitol pouze 13, tedy stejný počet jako ta úplně první, která byla sepsána v roce 1744 v Muirfieldu. Jejich nové vydání bude připomínat sešítek, který se každému pohodlně vejde do bagu. Tak hezkou hru od roku 2021.