Golf na vojenském cvičišti

Golf na vojenském cvičišti

Golfová hřiště občas vznikala na bývalých vojenských plochách, zároveň se již existující areály v době války měnily na místa určená k bojovému výcviku. Vojenská cvičiště byla v hledáčku golfistů z praktických důvodů: šlo o rovné a přehledné plochy, bez stromů, často travnaté, na kterých šlo golf rovnou a bez větších úprav hrát.


Typickým příkladem je vůbec první hřiště v pražském Motole, které si Golf Club Praha zřídil po svém založení v roce 1926. Plochy si klub pronajal od zemského vojenského velitelství v Praze a hřiště se nacházelo ve svahu, kde dnes leží sídliště Homolka. Ve smlouvě například stálo, že „Golf Club smí uvedené pozemky užívati pouze v době, kdy voj. oddíly na cvičišti necvičí, t.j. v hodinách odpoledních; po celý den jen v neděli a ve svátek, jakož i v oněch dnech, kdy vojsko propůjčenou část cvičiště ku svým účelům neupotřebí.“ Na motolském hřišti-cvičišti se hrálo až do roku 1938, kdy se Golf Club Praha přemístil na nově budované hřiště v Klánovicích.

Vojenský areál posloužil pro odpalování prvních golfových míčků i v Brně. V květnu 1932 si skupina sportovců vybrala pro své golfové pokusy prostor vojenského cvičiště na Králově Poli, kde se dnes nachází sídliště Lesná. S vojenskou správou byla dojednána dohoda o pronájmu a hrálo se pouze mimo vojenský provoz, tedy v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne. Golfová činnost tu utichá s koncem 30. let.

Třetím předválečným golfovým prostorem spojeným s vojáky bylo malé šestijamkové hřiště u obory Hvězda v Praze 6, na Vypichu. Golfový klub Třemšín, který vznikl v půlce 30. let u podbrdské obce Leletice, přenesl ke Hvězdě částečně své aktivity v roce 1940. Šlo o plochu určenou pro výcvik protektorátního tzv. vládního vojska (složeného z českých vojáků), klub získal povolení upravit zde cvičební louku.

Naopak během druhé světové války byly desítky především skotských golfových hřišť zabrány pro vojenské účely a sloužily k výcviku. Rovný povrch pobřežních linksů byl ideálním pro výcvik pěšího boje, hluboké bunkery snadno imitovaly zákopy. Skotská hřiště-cvičiště byla i relativně vzdálená případným německým leteckým útokům.

Nejznámějším příkladem je určitě legendární hřiště Turnberry, dějiště mnoha turnajů včetně The Open. Leží na západním pobřeží Skotska a už za 1. světové války zde bylo zřízeno letiště. Po válce byl golf obnoven, ale po roce 1939 zde Royal Air Force vybudovala letiště se dvěmi betonovými drahami. Jejich pozůstatky jsou v bezprostřední blízkosti jamek dodnes patrné. Cvičili se zde piloti bombardérů B-24 Liberator.

Také karlovarské hřiště Olšová Vrata sloužilo v jarních týdnech roku 1945 jako příležitostné skladiště vojenské techniky, pak si tu československá armáda zřídila cvičiště a dokonce vybudovala síť zákopů. V roce 1947 však na hřišti již vojáci nejsou.

Legendární je spojení nynějšího hřiště v Motole s bývalou vojenskou katedrou Univerzity Karlovy (před rokem 1989). Vojenské baráky pod hřištěm (pod jamkou č. 3 a lesíkem u jamky č. 4) byly ještě z dob Rakouska-Uherska a vojenský výcvik tu za socialismu v rámci vysokoškolského studia vždy jeden den v týdnu (po čtyři semestry) absolvovali budoucí právníci, filozofové, jazykovědci, učitelé či žurnalisté.

Nejznámějším českým „vojenským“ hřištěm vzniklým po roce 1989 jsou Benátky nad Jizerou. Zdejší areál (otevřen 2004) vyrostl v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá, kde se po roce 1968 usídlili sovětští vojáci. Hřiště najdeme v oblasti někdejší střelnice Traviny, kde se cvičili motostřelci a střílelo se z pěchotních zbraní. Jeden ze sovětských vojenských objektů byl přitom zrenovován a využit jako golfová klubovna. Jedná o esteticky vydařenou stavbu.

Hřiště přitom ctí charakter krajiny, resp. vojenského cvičiště. Nebyly tu provedeny žádné masivní terénní úpravy, vysázeno bylo jen minimum stromů. Areál poskytuje výhledy do dálky a svým rovným profilem a otevřenou plochou napodobuje klasická větrná skotská přímořská hřiště.

Podobně byl využit i prostor na severovýchodním okraji Berouna, ve svahu nazývaném Na Veselém. Berounská posádka si zdejší kopcovitý prostor pronajala již v roce 1948 a zřídila zde cvičiště. Po roce 2000 tu začalo budování Beroun Golf Resortu, přičemž plechové haly a přístřešky po vojácích zprvu sloužily pro uskladnění techniky určené k údržbě hřiště. Haly však byly posléze strženy a nahradil je moderní bytový dům. Mohutná budova klubovny a soubory luxusních vil uprostřed hřiště již v ničem nepřipomínají, že se zde kdysi pohybovali a cvičili vojáci.