Golfisté, prosazujte letní čas

Golfisté, prosazujte letní čas

Konec střídání letního a zimního času je v dohlednu, byť ambiciózní termín jaro roku 2019 nebyl dodržen. Státy Evropské unie se zatím nedohodly. Co to vše znamená pro golfisty?


Už delší dobu probíhají debaty o tom, jaký čas by měl být ve státech Evropské unie zaveden. Zda trvalý zimní čas, který je odrazem toho, jak se slunce po obloze skutečně pohybuje, anebo zda mít trvalý letní čas, který je oproti tomu posunut o hodinu dopředu.

Situace je zatím nejasná, a to i v České republice. Zatímco česká vláda se loni vyjádřila, že bude podporovat trvalý zimní čas, a to na základě doporučení vědců, lidé se podle průzkumů veřejného mínění kloní naopak k letnímu času, a to s převahou zhruba 55%. V nejrůznějších anketách na webech také vítězí letní čas – např. na idnes.cz vyhrál letní s 33 000 hlasy (48%), zimní dostal 28 000 (41%) a střídání obdrželo 6,8 tisíc hlasů (10%). Anketa na tn.cz byla o poznání jasnější: 18 600 pro letní, 10 000 pro zimní čas.

Co je pro golf a golfisty výhodné? Jednoznačně zavedení letního času. Kdybychom se drželi zimního i v létě, pak by to znamenalo jednu stěžejní věc: zkrátil by se večer o hodinu čas na hru. Při letním čase je možné hrát v období června a července například až do 21. hodiny večerní. Při trvalém zimním čase by to znamenalo hrát jen do 20. hodiny.

Naopak brzké ranní slunce zimního času v létě golfu nijak nepomáhá. Golf se většinou začíná hrát od osmi ráno, případně od sedmi, a v tu dobu je světlo jak při zimním, tak letním čase. Zimní čas je možná lepší v zimě, kdy je dříve vidět, ale to golfisty až tak zajímat nemusí. V zimě se samozřejmě venku nehraje.

Ona večerní hodina navíc při letním čase pomáhá nejen samotným hráčům, ale přináší zisk i hřištím, na které se tak vejde víc hráčů. Mohou díky tomu posunout start tzv. posledních flajtů o hodinu. Když například začnete hrát v pět v podvečer, ještě můžete stihnout plných osmnáct jamek.

Přiklánět se k letnímu či zimnímu času je do značné míry odraz životního stylu. Lidé ve velkých městech dnes pracují nikoli od šesti či sedmi ráno, ale od osmi či devíti a v práci jsou do pozdního odpoledne. Letní čas jim pak přidává hodinu více světla k dobru. Pracovat od brzkého rána bylo vždy pravidlem v zemědělství, v továrnách, byl to i typický prvek někdejšího rakousko-uherského životního stylu (který, jak se říkávalo, odrážel brzké ranní vstávání samotného císaře Františka Josefa).

Golfisté se rekrutují především z řad velkoměstských obyvatel, pracují v korporátních firmách, jsou podnikatelé či mají svobodná povolání. Typičtější pro ně je nevstávat příliš brzy, ale spíše pracovat déle. Životní styl golfistů více souzní s letním časem než se zimním.

Jak situace dopadne, není v tuto chvíli zřejmé. Další termín trvalého přechodu na jeden čas je rok 2021, ale ani ten ještě není platný, protože v jednotlivých státech by měla proběhnout debata o tom, který čas zvolit. Šance na to, že vyhraje trvalý letní čas, jsou přitom větší, podporuje ho například velice silné Německo.

Golfisté, pokud by hleděli právě a jen na svůj sport a svůj golfový zájem, by ale měli mít vcelku jasno: v jejich zájmu je letní čas, kdy je večer o hodinu déle jasno.