Kolik času ušetříme díky novým pravidlům?

Kolik času ušetříme díky novým pravidlům?

Podle světových orgánů golfu, které utvářejí pravidla, mají letos zavedené novinky ušetřit při hře zhruba 20-30 minut času. Je tomu tak ve skutečnosti?


Cílem změn bylo především zjednodušit golfová pravidla a v návaznosti na to zrychlit hru. Formulace týkající se tempa hry jsou v nových pravidlech uvedena především v části nazvané Doporučení ohledně tempa hry (např. „Po celé kolo bys měl hrát ve svižném tempu … na svou ránu by ses měl připravit předem a být tak připraven k odehrání, jakmile na Tebe dojde řada,“ atd.) Nejde tedy o přikázání, ale pouhá doporučení.

Pokud jde o konkrétní pravidla, tak čas jako veličina je zmíněn v pravidlu o hledání míče. Povolené hledání se zkrátilo z původních úpěti minut na tři. Dnes by se mělo jen „přehlédnout“ terén, a pokud míč nenajdu, pokračovat ve hře s provizorním míčem či podle dalších možností.

Zatímco u profesionálů se na to hledí a bude hledět, u rekreantů je to jiné. Kdo dokáže přesně určit, kdy uplynuly tři minuty? Kdo dříve věděl, že už je pět minut pryč? V reálu tak lidé hledají stejně jako kdysi, jen mají kdesi vzadu v hlavě, že „by se s tím neměli tak mazat.“ Toto časové pravidlo tedy ke skutečnému zrychlení hry asi příliš nepovede.

Významnou časovou úsporu přináší možnost patovat do jamky s umístěnou praporkovou tyčí. Zkušeností zatím říká: přináší to zrychlení. Lidé hrají dlouhé paty svižněji, ušetří se tím desítky sekund. Při patech na čtyři a více metrů už se ale tyč většinou vyndavá, tady se časová úspora úspora příliš neprojevuje.

Klíčová jsou doporučení o pořadí hry. Nová pravidla hovoří o „ready golfu“, což by se dalo přeložit „Připravenost ke hře“ a vyložit jako: „Kdo má hůl v ruce, hraje“. Ready golf by měl být kánonem dneška i budoucna. Tento prvek šetří hodně času, to nejsou desítky vteřin, ale minuty. Jde o pořadí na odpališti, v poli i na greenech. Samozřejmě je potřeba postupovat uvážlivě, nervat se dopředu za každou cenu, ale logika věci je správná: nemá cenu, aby tři ke hře připravení hráči čekali, až ten čtvrtý, který zrovna upravoval bunker, nejprve svoji práci dokončí a půjde hrát.

To platí i pro hru na greenu, kde dochází k významným časovým ztrátám. Čas na čtení patů by neměl být dlouhý, byť v pravidlech není jasně definován limit, v němž je nutné ránu odehrát. Pouze je uvedeno, aby hráč odehrál ránu „nejdéle do 40 vteřin“ ovšem „běžně bys měl být schopen odehrát svou ránu mnohem rychleji a doporučuje se to.“

V poli to jde relativně dobře, ale někteří hráči jsou při čtení greenů pomalejší než 40 vteřin. Čtou, obcházejí ze všech stran, váhají. Vůbec celková „práce“ všech hráčů okolo greenu je klíčová, týká se umístění bagů vzhledem k další jamce, připravenost k zahrání patu (putter v ruce, sundaná rukavice), psaní skóre po dohrání (zásadně pište až na odpališti další jamky) a tak dále. Co dnes hráči získají rychlejší hrou v poli, to mohou rychle ztratit tradiční hrou na greenech.

Významné urychlení hry přináší i situace s míčem v autu a možností dropovat s dvěma trestnými z ferveje na linii, kde míč překročil aut. Toto pravidlo je však pouze místní, nikoli obecné. ČGF také příliš nedoporučuje při turnajích jeho plošné uplatňování. Mělo by být užíváno hlavně při rekreační hře, při turnajích pak jen na některých vybraných jamkách, kde to má smysl. Zde tedy úspora času nebude tak velká, jak asi mnozí čekali.

Zda se nakonec bude hrát na českých hřištích rychleji, to uvidíme. Jisté „zesvižnění“ tempa hry je možné už pozorovat, ale klíčovým prvkem bude i to, zda bude pomalá hra trestána, bude na ni upozorňováno. To se odvíjí i od přítomnosti a akceschopnosti maršálů na hřišti. Právě oni by měli hráče více pobízet a hráči by je měli brát jako skutečnou „časovou autoritu“.