10 let Golf Clubu Zlonín

10 let Golf Clubu Zlonín

10 let Golf Clubu Zlonín - „Golf trochu jinak“


Čas letí a tak si v letošním roce připomínáme 10 let od založení GC Zlonín (www.golfzlonin.cz), který má ve svém sloganu „Golf trochu jinak“. Nemáme sice znormované hřiště, ale to nám nebrání vyvíjet golfové aktivity a získávat pro naši hru další zájemce a nové členy. Některé akce, jako např. Zlonínskou golfovou tour - tedy turnaje otevřené nejen našim členům, ale i našim příznivcům, pořádáme v podstatě od začátku. Jedná se o cca 7 turnajů ročně na znormovaných hřištích po celé ČR.

Druhým rokem organizujeme každý první pátek v měsíci Zlonínskou golfovou minitour na našem hřišti PAR3 ve Zloníně, které dokonale prověří krátkou hru všech hráčů.

Ke každoročním úspěšným akcím patří i letní příměstský golfový tábor pro děti od 4 do 12ti let, kde se účastníci seznámí nejen se základy golfu, ale věnují se i dalším pohybovým a zábavním aktivitám.

Letos jsme poprvé pořádali Women‘s golf day, který se setkal s velkým zájmem žen a jejich kamarádek. Pro místní zlonínské spoluobčany pořádáme akci „Golf pro Zloníňany“ každou první sobotu v měsíci, kdy si golf mohou bezplatně vyzkoušet zájemci ze stran místní veřejnosti.

Pravidelně, 2x týdně trénují na hřišti děti.

Každý rok se snažíme vybudovat na hřišti něco nového, ať už bunker, nebo, jako v loňském roce nové jezírko. Na podzim nás čeká přivedení nové závlahy ke greenu č.2, který dostává v současných suchých létech pořádně zabrat. Na pořadu dne je i změna odpališť, aby už tak těžké hřiště, bylo ještě zajímavější.

V každém případě máme mnoho plánů do budoucna… a těšíme se na dalších 10 let.