Odkud se vzal stimpmetr a můžeme si ho koupit?

Odkud se vzal stimpmetr a můžeme si ho koupit?

Rychlost míčku na grýnech je častým tématem hovorů golfistů všeho věku i všech národností. V každém klubu se po hře řeší, jestli to „dneska jezdilo rychle nebo pomalu“. Rychlost se přitom měří stimpmetrem a mnoho hráčů si myslí, že je to složitý přístroj. Ale není. Je naopak úplně triviální.


Je to obyčejná „tyčka“ s profilem V, v níž je na jednom konci důlek pro míč. Umístíte do něj míček, tyčku položíte druhým koncem na grýn a konec s míčkem nakláníte vzhůru tak dlouho, až míček svojí vahou sám sjede dolů. Pak už stačí jen změřit, kolik stop po grýnu ujel (jedna stopa je 30,5 cm). Konec pokládaný na zem je skosený, aby perfektně přiléhal na grýn a míček při sjíždění neskákal přes hranu.

Když míček ujede 4,5 stopy (1,4 metru), jsou grýny považovány za pomalé. Když to bude 6,5 stop (2 metry), jsou středně rychlé. Když to bude 8,5 stop (2,6m), jde o rychlé grýny.

Pro US Open se nicméně považuje za střední rychlost 8,5 stop a 10,5 stop (3,2 m) znamená, že grýny jsou rychlé. Obecně se považuje rychlost překračující 10 stop už za velmi rychlou, pro rekreační hráče v podstatě nevhodnou.

Jak byl stimpmetr vynalezen a proč se zrovna tak jmenuje? Když se v roce 1935 konalo US Open v Oakmontu u Pittsburghu, zahrál vítěz +11 a podle svědectví účastníků byly grýny skutečně extrémně rychlé až neregulérní. Nad tím se zamyslel golfista Edward S. Stimpson (1904-1985) a navrhl a sestrojil pro měření rychlosti jednoduchou pomůcku: dřevo se žlábkem, v němž jede míček.

Dřevěný stimpmetr nazvaný podle svého vynálezce se používal do roku 1976, pak se začal používat hliníkový. Stimpmetr je dnes dlouhý 36 palců (91 cm), dírka pro umístění míčku je od skoseného konce ve vzdálenosti 30 palců (70 cm) a je veliká 1,27 centimetru. Laťka s míčkem umístěným v dírce se při měření zvedá do úhlu 20-22 stupňů, pak míček sám svojí vahou sjede.

V roce 2013 byla použita metoda s inovovaným přístrojem. Tento stimpmetr je dvoustranný a u druhé strany byla jamka pro míček umístěna níže, takže míček jede po grýnu kratší dráhu. Je to proto, že některé grýny nemají dost dlouhou rovnou plochu na to, aby se zjistila přesná délka. Tento stimpmetr byl vyvinut ve spolupráci s vědeckým centrem USGA a barva stimpmetru je modrá.

Měření přitom probíhá dnes tak, že se neměří, kolik míček urazí na grýnu pouze jedním směrem. Skoro žádný grýn totiž není úplně rovný. Proto se používá metoda měření ve dvou směrech – z jedné i druhé strany, vždy opačně. Výsledek z obou měření se pak dělí dvěma, tím se měřiči dostanou k potřebnému průměru. Odchylka mezi oběma měřeními nicméně nesmí být větší než 1,5 stopy (46 cm). Měření probíhá na více grýnech celého hřiště, spouští se v jednom místě vždy tři míče za sebou, aby se eliminovala možná jednorázová chyba.

Stimpmetr je na pohled sice jednoduchý nástroj, nicméně USGA si jej cení natolik, že ten s certifikací USGA není volně prodejný.