HCP MATEMATICKÁ ROVNICE: Jak se to bude nově počítat

HCP MATEMATICKÁ ROVNICE: Jak se to bude nově počítat

JAKÝM ZPŮSOBEM SE podle počtu ran za kolo bude počítat výše hráčova handicapu? Na to existuje v případě běžného kola hraného za běžných podmínek na 18 jamek jednoduchý matematický vzorec:


(POČET RAN − CR) × 113 / SR

 

Hodnoty course rating (CR) a slope rating (SR) jsou základními veličinami vzešlými z oficiálního měření hřiště; u nás měří hřiště normovací komise České golfové federace. Systém CR a SR je americký, ale používá se dnes jednotně téměř na každém hřišti světa. I proto bylo možné vytvořit World Handicap System, neboť každé hřiště na světě se měří stejnou metodikou.

COURSE RATING je číslo, které udává obtížnost hřiště pro scratch (křížkové) hráče, tedy výborné hráče s HCP zhruba 0. Například středočeská Loreta s parem 72 má pro muže ze žlutých CR 70,1 a z bílých 72,4. Scratch hráč by zde měl zahrát ze žlutých 70 ran a z bílých 72 (a půl). Naopak Albatross, rovněž s parem 72, má CR ze žlutých 73, z bílých 75,1, a z černých dokonce 77,3. A jako třetí příklad si uveďme Čertovo břemeno s parem 70, které má CR ze žlutých 67,2 a z bílých 68,7. Pro scratch hráče je tedy nejtěžším hřištěm Albatross, pak Loreta a nakonec Čertovo břemeno, kde by měl např. ze žlutých zahrát skoro tři rány pod par.

SLOPE RATING vyjadřuje obtížnost hřiště pro „běžného“ hráče, někdy též uváděné jako bogey golfisté. SR určuje, jak se obtížnost hřiště mění pro hráče s vyššími handicapy, kteří mají jiné dopadové zóny a potýkají se s jinými překážkami než scratch hráči. Výpočet slope ratingu vyjadřuje rozdíl mezi course ratingem (scratch hráč) a bogey ratingem (bogey hráč). Rozmezí čísel slope ratingu je 55 až 155, přičemž číslo 113 označuje průměrně obtížné hřiště. Loreta má pro muže SR ze žlutých 138 a z bílých 143. Albatross má SR ze žlutých 140, z bílých 147 a z černých 153 (což je skoro na nejvyšší možné hranici). Čertovo břemeno má pro muže ze žlutých SR 131 a z bílých 134. Pro běžného/bogey hráče hrajícího vždy ze žlutých je posloupnost co do náročnosti tato: Albatross 140, Loreta 138, Čertovo břemeno 131.

Vezmeme-li výše uvedený vzorec, vypadá to v praxi následovně. Hráč zahrál na Loretě za žlutých odpališť celkem 90 ran (jde o číslo, které jako maximální výsledek na jamce započítává hráčovo netto double bogey). Takže: (90 − 70,1) × 113 / 138 = 16,29, zaokrouhleno na 16,3. Na Albatrossu pak zahrál ze žlutých 98 ran. Takže: (98 − 73) × 113 / 140 = 20,17, zaokrouhleno na 20,2. A na Čertově břemeni zahrál hráč 83 ran. Takže: (83 − 67,2) × 113 / 131 = 13,6.

Hráč uhrál tři výsledná čísla 16,3, 20,2 a 13,6, která se dále nazývají přepočtené odchylky. Takto se pak na uhranou přepočtenou odchylku převede každý hráčův výsledek odpovídající momentálnímu uhranému handicapu. Z posledních dvaceti se pak vybere osm nejlepších a z nich se vytvoří průměr, který určí aktuální HCP hráče. S každou novou hrou pak z předchozích dvaceti vypadne nejstarší výsledek, tím pádem se nově určí také nejlepších osm a z nich se opět sestaví průměr a s ním i nový aktuální HCP.

V případě, že hráč ještě nemá odehráno dvacet výsledků (měl by např. jen ony tři zmíněné výsledky z Lorety, Albatrossu a Čertova břemene), je výpočet obdobný, jen se do průměru vybírá méně výsledků. Například při šestnácti výsledcích jen pět nejlepších, při deseti jen tři nejlepší, při pěti a méně pouze jediný – ten nejlepší. Na samotném počátku, tedy u hráčů s HCP 54, při určování úplně nových handicapů, se navíc započítává ještě další záporná úprava, která chrání ostatní hráče před tím, aby daný hráč nedostával příliš velkou výhodu v podobě příliš vysokého HCP. Například při pouhých třech výsledcích se vezme ten nejlepší z nich a ještě se sníží o dvě rány. Podrobnosti určuje tabulka, která je součástí systému.

 

CELÝ ČLÁNEK naleznete v prosincovém dvojčísle magazínu GOLF DIGEST C&S, které vyšlo ve čtvrtek 12. prosince 2019.