Namaluj mi golf!

Namaluj mi golf!

UMĚNÍ A SPORT JSOU DVĚ SVÉBYTNÉ SFÉRY, každá je jiná a každá si vystačí sama. Společné mají ovšem to, že v divácích vyvolávají velice silné emoce. Jak si poradili malíři, kreslíři, výtvarníci, kteří se rozhodli v minulosti i dnes zpodobnit golfový sport štětcem na plátně? 
- Andrej Halada


Pozoruhodné obrazy s golfovou tematikou nalezneme především v 18. a 19. století. Tehdy umělci zpodobňovali golf a jeho aktéry proto, aby vůbec zůstali nějak zachycení pro současníky i generace budoucí. Tuto významnou dokumentační roli převzala po malířství od konce 19. století fotografie. I proto se malíři začali odvracet od objektivního vidění k subjektivnímu. Tak vznikl impresionismus a posléze další moderní směry – kubismus, expresionismus, surrealismus či abstrakce.

Starší díla s golfovou tematikou zachycují především hráče – význačné osobnosti –, případně se jedná o žánrové krajinné výjevy, kde se lidé věnují i hraní golfu či jeho původním formám – chuiwan v Číně, kolven v Nizozemí, jeu de mail ve Francii. Jde o realistické malby. Umělci se živili prací na zakázku, nejčastěji pro šlechtu a bohatou buržoazii. Výtvarných děl s golfovou tematikou z té doby je málo, protože golf se hrál až do konce 19. století především ve skotském prostředí. Mohlo ho tedy ztvárňovat pouze těch pár umělců, kteří tam žili. Moderní evropský umělec 20. století už nemaloval jen na zakázku, ale i pro sebe. Vyjadřuje svoji osobnost, názor na svět. Navíc neměl potřebu malovat golf, protože mu byl sférou dosti vzdálenou. Přesto najdeme například v meziválečné éře výtvarné pole, kde je golf zachycen krásně: golfové plakáty lákající k návštěvě hřišť. Ve stylu art deco zobrazují mondénní svět horních deseti tisíc, odrážejí tehdejší fascinaci modernitou, mají svoji eleganci i esprit.

Z nejrůznějších výtvarných směrů 20. století i dnes čerpají četní malíři zobrazující golf. Jen málokdy však najdeme styl svébytný. Golf dnes zachycují miliony fotografií nebo televize, takže potřeba výtvarného vyjádření je malá. Ostatně reprezentativní publikace Golf Through The Ages: 600 Years of Golfing Art také svoji cestu po golfových obrazech dovádí jen do poloviny 20. století. Jak bystře poznamenal jeden z jejích recenzentů: „Umělecká tvorba poválečné doby není v oblasti golfové tematiky dostatečně průkazná, aby mohla posloužit jako relevantní zdroj při popisu minulosti.“ 

Zkuste si nicméně zadat do Googlu ono v úvodu zmíněné heslo, ovšem v rozšířené podobě „golf in modern art“. I když vám opět vyjede množství obrazů à la golfista ve finále švihu, najdete i věci odlišné, zajímavé či vtipné. Mě například zaujaly obrazy signované Tommervik (viz tommervik.com). Autor přiznaně maluje zcela v duchu klasiků Picassa či Braquea, ale jeho golfová a jiná sportovní díla – tenis, cyklistika, hokej atd. – by za pověšení na stěnu rozhodně stála.