ZDENĚK KODEJŠ –V roce 2021 už chci hrát jen golf

ZDENĚK KODEJŠ –V roce 2021 už chci hrát jen golf

JEHO VOLEBNÍ OBDOBÍ pomalu končí, a je tak čas se ohlédnout a začít bilancovat. Za jeho vedení se český golf proměnil. Říká se, že k lepšímu a že nastavené koncepce pomalu začínají přinášet výsledky. Minimálně se golf už definitivně posunul mezi seriózní sporty a je brán vážně. 


ZDENĚK KODEJŠ se určitě do české golfové historie zapsal. Své poslední slovo však ještě neřekl a minimálně v evropském golfu ho ještě rok práce čeká. A řešit se nebude jen golf amatérský. I když nesmí ani naznačovat, něco velkého se může změnit i v tom profesionálním. Možná v dohledné době padne i jedna z těch nejtradičnějších hranic a dále se už hráči na amatéry a profesionály dělit nebudou. Podle jeho vlastních slov to ani dlouho trvat nemusí.

– S ROBINEM DRAHOŇOVSKÝM

 

V POSLEDNÍ DOBĚ JE VIDĚT SILNÝ NÁSTUP MLADÝCH HRÁČŮ. JE TO VÝSLEDEK DLOUHODOBÉ KONCEPCE? Jsem přesvědčen, že ano. Koncepční práci můžeme se vší parádou datovat nějakých šest sedm let zpátky a její výsledky by se už projevovat měly. Takže ano, je to výsledek toho, co jsme se snažili nastavit jako pyramidu, která bude fungovat od samé základny, tedy už od programu Se školou na golf. Jeho úkolem je nalákat děti ke golfu a ukázat jim, jak zajímavá tato hra může být. Ale s větší vážností to jde z hlediska sportovní přípravy od Tréninkových center mládeže přes regionální centra až po špičku v podobě Czech Golf teamu.


KDO ZA TOUTO KONCEPCÍ KONKRÉTNĚ STÁL?

Tu hlavní diskuzi v té době vedl Luboš Klikar, Aleš Libecajt a s dovolením já.


ČÍM SE VÁM DAŘÍ DĚTI KE GOLFU LÁKAT? To není jen námi nebo koncepcí, ale snad se to daří i tím, že mnoho dětí začíná už v malých mimoměstských klubech. Poté při vážnějším zájmu o golf přecházejí do silnějších klubů, které už do jejich výuky investují větší prostředky a dělají to dobře a profesionálně, což samozřejmě oceňují ty sportovnější děti a rozumnější rodiče. Mají v tento systém důvěru a dělají pak svůj sport rádi. Ale nerad bych z toho dělal nějaký obrovský systém – pořád jde o přirozený výběr, a pokud se cokoliv dělá s radostí a nadšením, tak to přitahuje další děti se správným mentálním přístupem a schopnostmi.


JE TO I TÍM, ŽE DNES UŽ GOLF NENÍ V KATEGORII DIVNÝCH SPORTŮ? Myslíte někde mezi závody psích spřežení a gorodkami? (smích) Tu větu, co jsem použil, vždy říkával bývalý prezident ČGF Milan Veselý a zčásti to tak i kdysi bylo. Dnes už má naštěstí golf úplně jinou pozici, byť se nám ji ještě nepodařilo úplně prodat, ale v golfu je všechno běh na dlouhou trať. Dnes je nás golfistů přes padesát tisíc a jsme šestým nejpočetnějším svazem podle reálného počtů členů. Nějakou sílu už přece jen máme a projevuje se to pomalu i v přístupu státu a orgánů, které český sport řídí. Dívají se už na nás konečně s větší vážností.


PŘESTO, PROČ JE MEZI MLADÝMI NADĚJEMI POŘÁD VÍCE DÍVEK NEŽ CHLAPCŮ? NEBO JSOU JEN VÍC VIDĚT? Obávám se, že B je o něco blíž pravdě. A to platí po celém světě. Mužský golf má daleko větší a delší tradici, je podstatně silnější ekonomicky. Golf byl historicky vnímán jako sport gentlemanů, pánů, a proto má také více soutěží, hráčů a peněz. Ne že by to dívky měly snadnější, ale v ženském golfu je o něco menší konkurence a počty hráček nejsou tak velké, jako u kategorií chlapců, mužů nebo profesionálů, kde to je víc boj na život a na smrt. A hlavně má mužský golf silnější partnery. Možná i proto jsme se vydali cestou podpory organizace ženských turnajů a jsme spokojeni – vždyť dívčí a ženský golf nám doma i venku dělá dobré jméno.

Dnes je celosvětově daleko větší tlak na ženský golf, a to nejen na ten sportovní, ale všeobecně. Je to i tím, že dnes se golf profiluje víc jako rodinná aktivita nebo sport druhé sportovní kariéry, případně aktivita středního a vyššího věku. Více se tak do sportu zapojují i babičky, matky a tím i dcery. Paradoxně máme výhodu v tom, že u nás ve střední Evropě není tradice tak dlouhá a tak zakonzervovaná jako třeba na britských ostrovech. Je to vidět i na procentu žen v českém golfu, které stále roste. Dnes hraje golf přibližně 32 % žen, což by nám třeba na Ostrovech mohli závidět.


JE TO I JEDEN Z DŮVODŮ, PROČ POŘÁDÁTE ŽENSKÝ TURNAJ LETAS? Nejenom, samozřejmě. Ženský golf je pro nás velice zajímavý z důvodů, které jsem již zmiňoval. Je to dobrá propagace golfu a hlavním hybatelem rodinného golfu jsou dnes ženy. Ty většinou rozhodují o tom, co bude rodina dělat. Důvodem je ale také ekonomika, protože uspořádat v dnešní době ženské turnaje je levnější a možná i lehce jednodušší než ty mužské.


PRVOTNÍM DŮVODEM BYLO DÁT ŠANCI AMATÉRSKÝM HRÁČKÁM. DNES SE UKAZUJE, ŽE TO JE ŠANCE I PRO PROFESIONÁLKY? Je to možné. Bavíme se o tom, jak je soutěžní golf krutý, a to s tím dnes víc než kdy jindy souvisí. Nicméně my jako sportovní svaz máme prvotní odpovědnost za amatérské hráče, za ně musíme bojovat a pomáhat jim s přípravou na kariéru, která je možná teprve čeká.


PROČ JSTE VLASTNĚ UPUSTILI OD POŘÁDÁNÍ MUŽSKÉHO TURNAJE PROGOLFTOUR? Nesplnila v celku naše očekávání. Je to specifická tour řízená německou PGA se specifickým přístupem k amatérským hráčům. Nakonec jsme to vyhodnotili jako v tuto chvíli pro nás ne příliš perspektivní cestu, což se samozřejmě může za dva nebo tři roky změnit. Zkusili jsme to, ale nebylo to přesně to, co jsme chtěli. To se stává…

CELÝ ČLÁNEK naleznete ve druhém podzimním vydání magazínu GOLF DIGEST C&S, které vyšlo VE ČTVRTEK 15. ŘÍJNA 2020