Mnich v lese a kapradí

Mnich v lese a kapradí

V ROCE 2001, TEDY před dvěma desítkami let, bylo otevřeno do své první plné sezony devítijamkové hřiště Nová Bystřice v jižních Čechách. Dnešní areál Golfresort Monachus, jenž z novobystřické veřejné devítky vyšel, má za sebou už vcelku dlouhou cestu. A dobrou cestu… Dnes disponuje 27 jamkami – bystřickou devítkou a osmnáctkou Mnich –, a celá lokalita navíc ve spojení s rakouskými hřišti v nejbližším okolí nabízí celkem 81 golfových jamek. Hlavní devizou je krásná příroda, která snad nejvýrazněji vyniká právě na téměř plně lesním hřišti Mnich.


Golfresort Monachus má barvitou historii, která začíná už krátce po roce 1990. Než si ji ale připomeneme, je potřeba zmínit některé novinky, které jsou s oběma hřišti spojené.

V poslední době prošly na Mnichu úpravou například některá odpaliště. Byla zkvalitněna, povrch upraven a rozšířen a jemněji vytvarován. Také tu zbudovali nový můstek u jamky číslo 6 v centrální části areálu. K tomu připomeňme moderní klubový interiér, který prošel radikální proměnou před několika lety, kdy celý areál změnil majitele. Původní vnitřek clubhousu, který poněkud bizarně kombinoval antické prvky s barokními, hýřil všemi barvami a nepůsobil zrovna vkusně, nahradil interiér zbrusu nový, elegantní a stylově zcela čistý. Dnešní klubovna na Mnichu tak patří svým zařízením k těm nejpříjemnějším.

NEJPRVE VEŘEJNÉ

Na devítce Nová Bystřice se začalo hrát na podzim roku 2000, kdy tu proběhl první turnaj. Do plné sezony vstoupilo hřiště na jaře 2001. Na Mnichu se první odpaly odehrály v roce 2004. Zdálo by se, že logika vývoje je čitelná: Nejprve vznikla menší devítka, posléze – s rostoucím zájmem o golf – velká osmnáctka. Ve skutečnosti byly ale plány opačné.

S myšlenkou postavit golfový areál s velkým, osmnáctijamkovým hřištěm u městečka Nová Bystřice, v České Kanadě, přišel ze zahraničí navrátivší se Roman Khaur. Dvacet let působil v různých golfových resortech v zámoří i Evropě, těsně před rokem 1989 na menším veřejném hřišti v rakouském Litschau, nedaleko Nové Bystřice. Měl vizi vytvořit seskupení několika golfových hřišť návazně na Litschau a sousední Haugschlag, kde první osmnáctku otevřeli už v roce 1987. Do novin si dal Roman Khaur inzerát: „Hledám partnera pro výstavbu golfového hřiště u Nové Bystřice.“ Inzerát zaujal v Jindřichově Hradci žijícího Ladislava Mátla. Hrál tehdy stolní tenis, golf mu připadal zajímavý, a protože působil profesně v oblasti nemovitostí a správy majetku, spojili své úsilí.

Nejvhodnějším místem pro vznik plánovaného osmnáctijamkového areálu byla oblast zaniklé obce Mnich, tehdy v bývalém pohraničním pásmu. Původní rakouský investor od záměru sice odstoupil, zájem ale projevil Nizozemec Julius Willems. Ten chtěl asi osm kilometrů odtud postavit rekreační vesničku holandského typu s několika sty domy. Willemse zaujala myšlenka sportovního vyžití pro zdejší obyvatele a rekreanty. Jednání však vázla, ochránci přírody argumentovali tím, že vhodnější území pro golfové hřiště bude poblíž Nové Bystřice.

Po dvouletém zdržení Roman Khaur „na just“ prohlásil, že na ekology doporučovaném místě postaví malé hřiště – aby všichni viděli, jak vlastně golf vypadá. Tak vznikla devítka Nová Bystřice. Návrh vytvořil architekt Libor Jirásek ve spolupráci s Miroslavem Marynčákem a Romanem Khaurem. Hřiště bylo prvně představeno v listopadu 1999 – vymodelované, zatravněné, s nově vysazenými stromy a širokým drivingem.

Nová Bystřice přilákala hráče z mnoha částí republiky, jezdili sem hrát i ti z Prahy. Zájem byl jak o levné členství v klubu, tak o hru – šlo o vůbec první znormované veřejné hřiště v Česku. Vládla tu uvolněná a vstřícná atmosféra, namísto klubovny zde stál autobus s recepcí a přívěs se skladem holí. Éra mimořádné popularity Nové Bystřice trvala zhruba pět let, ovšem od roku 2004 začalo celému areálu dominovat osmnáctijamkové hřiště Mnich.

JAMKY AŽ K HRANICI

Mnich byl právě tím hřiště, které tu mělo stát už v 90. letech. Původní představy počítaly s prostorem v celé šíři hraničního pásma, jamky mířily až na česko-rakouskou hranici. Jedna jamka se dokonce měla hrát přes hranici, respektive přes Balkův rybník na green na rakouské straně. Stavbě tří jamek u hranice se však bránili ekologové. Šlo o přírodně velmi cenný pás, který byl do roku 1989 nejpřísněji střeženým územím.

Když menší novobystřické hřiště ukázalo, o čem golf je a že přírodě nijak neškodí, mohlo se začít budovat osmnáctijamkové hřiště Mnich. Design byl svěřen rakouským architektům Günteru a Geroldu Hauserovým. Jamky už ale nešly až k hranici, končí od ní ve vzdálenosti zhruba 700 metrů. Architekti využili zdejších lučních mýtin a lesních průseků a dobře pracovali s někdejšími kamennými zídkami, které zůstaly po bývalém osídlení, ale také s kameny solitéry. Mnich je tak jedním z nejzdařilejších příkladů propojení hřiště s krajinou.

Julius Willems chtěl původně za sousedním Mnišským rybníkem postavit velký soubor domů k pronájmu. Nicméně nakonec tu vyrostla jen zhruba jedna čtvrtina projektu, třicet staveb. V roce 2010 Willems podnikání v Česku opouští a celý Golfresort Monachus přebírá český majitel. Tím se začíná psát nová kapitola v historii areálu.

KRAJINA PŘEDEVŠÍM

Mnich i Nová Bystřice jsou hřiště, jejichž prvotní a stálou devizou je krajina, prostředí a příroda. A tato pozitiva zůstávají stálá a neměnná. Na Mnich jezdí hráči právě kvůli jakési odloučenosti, kvůli zdejšímu tichu a klidu, lesní atmosféře. V tomto směru se hřiště místu od počátku vhodně přizpůsobovalo, nebylo a není potřeba zde také něco zásadního měnit. Mnich je už od svého otevření v roce 2004 perfektní. Údržba hřiště a každoroční precizní péče pak tento základ už jen zušlechťují, cizelují.

A devítka Nová Bystřice? Ta už od počátku vytrvale slouží začínajícím golfistům, je spolehlivým areálem pro hru „jen tak“, když hráč nemá potřebu obejít si všech osmnáct jamek. I Nová Bystřice vyzrála. A jestliže tu bylo v úvodu zmíněno celkem 81 jamek zdejší lokality na česko-rakouském pomezí, tak je připomeňme: vedle Bystřice a Mnichu jsou tu ještě dvě osmnáctky v Haugschlagu a osmnáct jamek veřejné akademie v nedalekém Litschau. Pobyt s několikadenní hrou na česko-rakouském pomezí, s bydlením přímo na Mnichu, se tedy vysloveně nabízí.       

CELÝ ČLÁNEK vyšel v magazínu GOLF DIGEST C&S, které vyšlo VE ČTVRTEK 10. ČERVNA 2021