VÝZVA K ČGF – Pomozte klubům, rodičům a českému golfu

VÝZVA K ČGF – Pomozte klubům, rodičům a českému golfu

Mluvíme-li o rozšíření členské základny, potřebujeme i více úspěšných hráčů, kteří negolfovou veřejnost osloví. Pomozme klubům s výchovou odolných, vítězných typů hráčů.


ODŮVODNĚNÍ:

 1. Rozvoj a úspěchy jakéhokoli sportu vychází vždy ze šíře základny dětí
 2. Odborné statistiky říkají, že nejvíce ukončení ve sportu je u mládeže v období mezi 12.-15. rokem z důvodů:
  a) pubertálního období
  b) většího zaměření na školu
  c) nedostatečného emočního vyžití
  d) útěk do nějaké party

Nabídněme mládeži vše, co hledá jinde. Upravme stávající herní systém.

 1. Český golf potřebuje pro proražení do světa více velmi kvalitních a mentálně odolných juniorských hráčů. Proto jsem osobně přesvědčen, že potřebujeme do golfu dostat více dětí (nejlépe v letech, kdy začínají navštěvovat základní školu). Jak to navléci, abychom přesvědčili jejich rodiče o kvalitě a budoucnosti tohoto sportu a oni obětovali čas přivážet je na tréninky mimo město, kde je většina golfových hřišť, nebo tréninkových prostor? Jak to udělat, abychom mohli konkurovat v oblibě „silnějším“ sportům? Ano, máme vůči jiným, populárním sportům tento veliký handicap.

Ale i my máme co nabídnout a oproti těmto sportům máme nabídku opravdu silnou.

 

PŘESVĚDČME DĚTI, ŽE GOLF JE PRIMA SPORT

Jeden z nejdůležitějších faktorů (ne-li hlavní), jenž přitahuje děti ke sportu a následně ovlivňuje jejich kvalitativní růst jsou soutěže. Soutěže, které mají „ROZUM a DUŠI.“ Jejich počet, jejich schéma a jejich kvalita a zvláště ty, které mají veliký emoční náboj, jaký se nachází hlavně v týmových soutěžích. Golf je sice singl sport, ale to neznamená, že by se nemohl ve výsledcích počítat právě díky těmto faktorům i týmově. Nakonec, snaží se o to stále více a více i profesionálové!!  Hrajeme již tak i některé naše soutěž. Takto nastavená soutěž se stává nejen hráčsky přitažlivou a herním magnetem pro mládež, ale stává se zároveň jak jejich vychovatelem, tak i marketingovou sílou, mediálním nosičem, pomocníkem pro získání grantu apod.

PROČ ROZUM A DUŠE?

ROZUM znamená, aby soutěž byla SYSTÉMOVÁ, ORGANIZOVANÁ A MĚLA GRADACI. Měla by pomáhat hráče vychovávat a měla by mít ještě i jiné faktory, než byly jmenovány a které by sloužily věci, jako  například  AKTIVITA  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE  A  JEJÍ  KRITÉRIA PRO  VĚCNÁ  PLNĚNÍ,  které vypsalo MŠMT v Dotačním programu  ve třech kategoriích.

DUŠE hry (soutěže) to je NAPĚTÍ a EMOCE. Další faktory, které jsou navýsost důležité pro daný sport, které jej dělají přitažlivý nejen pro již hrající děti po celou dobu trvání soutěže, ale i pro nové adepty o golfu uvažující, ale i pro ambice rodičů, se kterými musíme počítat. Ty totiž v té největší míře ovlivňují a přivádějí děti ke sportu a jsou to jen oni, kteří dítě v začátcích všude doprovázejí a povzbuzují.

To vše hovoří pro to, aby se soutěže započítávaly i týmově pro mládež do 18ti let a hrály se v časovém období školního roku  

 JAK BY ŠLO VŠE NASTAVIT?

Možnost:

Stávající propozice  u jednotlivých Regionálních tour vypsaných pro jednotlivce UPRAVIT u vybraných turnajů v každém regionu  (8-10) i na  týmové soutěže:

Každý region si hraje svoji soutěž. V případě pojetí soutěže jako MČR klubů použít tyto soutěže jako kvalifikační kola  pro různé věkové kategorie  pro  Národní finále.                                                                                                                                              

Herní příklad:

 • Smíšený tým 3-5 hráčů / do výsledků týmů se započítávají 3 výsledky / Když bude šestý hráč, tak už jsou týmy dva J                                                                                             
 • Hodnocení je týmové, započítávané do hodnocení klubů i singl do žebříčků hráčů.
 • Jednotlivé kluby mohou nasadit do hry více týmů
 • Povinnost přihlašovat týmy do soutěží mají kluby s TCM a kluby s podporou ČGF
 • Další finanční podpora od ČGF na dopravu týmu
 • Hráč, který se nedostane ve svém klubu do žádného týmu, může nastoupit do soutěže jako jednotlivec a jeho výsledek je započítáván v singl hodnocení do patřičných žebříčků
 • Jednotlivé týmy mohou být doplňovány během soutěže průběžně, bez nutnosti sestavení soupisek před startem celé soutěže. Hráč však může hrát za jeden kalendářní rok pouze za jeden klub
 • Týmové hodnocení vyprofiluje pořadí klubů v různých regionech a toto pořadí lze použít i jako kvalifikace pro další finálová kola jak pro region, tak pro národní mistrovství

 

Odůvodnění   

 1. V nynějším schématu jsou jednotlivé turnaje hráči obsazovány většinou tehdy, když se turnaj odehrává na hráčově domácím hřišti nebo v jeho blízkosti. Turnaje na vzdálenějších hřištích nejsou hráči tolik navštěvované z několika důvodů: Jak rodinných-finanční zátěž/tak doprovod-rodiče nemají čas / tak mentálních-nikdo jej nepotřebuje a bojoval by jen sám za sebe, „a je to na celý den a zase jen s našima „….    „Teď mám perfektní počítačovou hru / Mnoho hráčů má tak turnajovou zátěž velmi nedostatečnou, a tudíž se nachází povětšinou v režimu tréninkovém než v režimu soutěžním, a to má dopad na jeho vnímání o přitažlivosti tohoto sportu

 

 1. Týmové soutěže se hrají s úplně jiným zaujetím a touze po úspěchu než singl, kde je hráč při ztrátě začátku velmi frustrovaný, a protože nemá žádnou jinou motivaci než přemluvit sám sebe, aby se zkoncentroval a snažil se ztrátu zastavit, nebo opravit, tak jej přestává hra bavit. Není divu. U počítače začíná ihned znova, ale tady se již vrátit nemůže. Je těžké u mladých lidí se zmobilizovat, nebo zkoncentrovat na delší dobu, nebo překonat neúspěch, byť krátkodobý. U týmové soutěže je však i zodpovědnost za druhé. Při prvotním jeho neúspěchu je stále ve hře.  A proto/dostat se do týmu/bodovat pro tým/udržet se v týmu/radovat se anebo smutnit s týmem/to jsou sociální faktory, které hráče ke hře přitahují a zároveň je mentálně posilují a tím zvyšují jeho kvalitu. V tomto věku, cca do věku 18ti let se mladí velice rádi sdružují do týmů, party, apod. a jsou za ně ochotny „cedit“ krev.                                                                                                                                                                

 

 1. Další faktor: při neúspěchu není hráč na frustraci sám, ale tým jej podrží a smutek a zklamání se lépe vstřebává a tím rychleji pomine. Obráceně to platí o vítězství. Sdílí jej s daleko větším počtem osob než jen sám se sebou, nebo s rodiči, jako při singl vítězství, a proto je tento pocit intenzivnější a touží jej znovu zopakovat, protože úspěch přináší silnější emoce.

 

 1. Je možné utvořit věkové kategorie a systémy hry takové, jaké budou vhodné pro potřeby jednotlivých regionů nebo, chceme li , herních divizí                                

 

               Příklady věkových kategorií :   

U 8

 • TRÉNINKY HROU – Zde to vše začíná, a proto je důležité soutěže zapojit do výuky. Jakékoli dítě má ve své hře rádo soutěž. Hra mu ale také řekne, že se musí něco naučit, aby se zlepšil a mohl i vyhrát a porazit kamaráda, a proto je více ochoten se v tréninku koncentrovat na dané úkoly a je i pracovitější. Dovednostní soutěže /skills, by měly být povinně zařazeny do tréninkového procesu v klubech, zaznamenávány do aplikace, aby mohly být zadavatelem kontrolovány. Nařiďte klubům a klubovým trenérům povinné zapojení dovednostních soutěží do tréninkového procesu.

 

U 10                                                                                                                                                      

 • PŘEDPUBERTÁLNÍ ČAS – Čas většího vnímání samotné hry. Dovednostní disciplíny se zkvalitňují a samotný hráč rozpoznává rozdíly mezi nimi. Začíná návyk na pravidelné soutěžení a také se zvyšuje uvědomění o nutnosti tréninku k většímu zlepšení. I v tomto raném věku jsou již však hráči s jednomístným HCP. Není proto problém je ve výuce nebo hře přesunout do vyšší kategorie

U 14

 • LIGA TALENTŮ – ZLATÝ VĚK MOTORIKY a profilace hráče. V tomto období se začínají profilovat budoucí špičkový hráči. Jsou připraveni a ochotnější tvrději a častěji pracovat. Toto období je pro nás zásadní. Hráč však do něj musí vstoupit již připraven z minulých věkových kategorií

 

U 16

 • JUNIOR CHALENGE – NAŠE HERNÍ BUDOUCNOST Velmi nebezpečné období. Hráč je velmi citlivý na jakékoli neúspěchy, nevšímavost okolí, nebo „nespravedlnost“. Dokáže si již představovat svoji budoucnost a běda, když není podepřena každodenními úspěchy. Nejlepší vyvedení z tohoto období jsou soutěže a důvěra. Tak, jak platí pro všechny věkové kategorie, že správná komunikace je jeden z hlavních pozitivních faktorů, tak u této věk. kategorie to platí dvojnásob.

 

U 18

 • JUNIORSKÁ LIGA – NAŠE BUDOUCÍ PODPORA ZÁKLADNY Zapojení více hráčů do soutěží je velmi důležité. Máme mnohostupňovou soutěž mužů i žen , ale na juniory po 18 roce , když se nedostanou do dospělých týmů se tak nějak zapomíná. Je to další zlom v jejich dilema-hrát nebo nehrát? Tady nejde jen o účast v týmech, ale i o udržení základny. Jednou budou mít taky své děti, které přivedou do sportu, který se k nim choval důstojně.  Např. MŠMT uvádí mládež do 23 let

 

 

 • JAMKOVÁ HRA – úprava

Hraje se ve flightech o 4 hráčích (2 + 2 z týmů nastupujících proti sobě) a o 5 bodů. Prvních 6 jamek hrají proti sobě hráči na pozicích 1-1, 2-2, druhých 6 jamek na pozicích 1-2, 2-1, třetích 6 jamek klasický forsome.  Sčítají se body za vítězství plus celkové skóre pro případnou remízu v utkání. Příklad: Tým A vyhrál 3 singly, jednou prohrál a jednou remizoval.  Počet bodů z tohoto flightu  je 3,5 : 1,5 Skóre se počítá  u jednotlivých soubojů na 6 jamek a jen vyhrané jamky např: 1:0, 2:4 , 6:0 , 2:1, 2:2 , 3:2 .

POŘÁD JE O CO HRÁT

 

PROČ A  JAK  TO  VŠE  PODPOŘIT ?

 • Společné cestování nejenže utužuje týmového (klubového) ducha, ale zároveň šetří rozpočet rodiny, a proto si myslím, že podstatně naroste náklonnost k tomuto sportu. Mnoho hráčů nejezdí na turnaje mimo své město, protože jsou odkázáni na rodiče, kteří zrovna nemají čas, nebo chtějí mít po práci v sobotu nebo neděli volno jen pro sebe, nebo nemají dostatek peněz apod. Zároveň má hráč důvod si myslet, že jej někdo potřebuje a že někam patří, že musí někomu pomoci, být něčeho součástí.         

           Příklad financování a podpory ČGF:                                                                                          

Průměrná vzdálenost mezi hřišti (kluby) je 100 km.                                                                                                                   Cena za bus/km do 20 míst je cca 20,-Kč                                                                                            Celková cena za dopravu na turnaj: Tam 2 000,- + zpátky 2 000,- + čekací doba 1 000,-  = 5000,-  Cestovní náklady  na jeden klub  na sérii 10 turnajů jsou  50 000,-Kč   V případě použití menšího busu je i cena menší                   

ZÁSADNÍ FAKTOR – ČGF PŘEFAKTURUJE JAKO PODPORU KLUBŮM CENU ZA DOPRAVNÉ KAŽDÉMU KLUBU, KTERÝ SE ZÚČASTNÍ TÝMOVÝCH SOUTĚŽÍ!

Touto cestou sundá veliké břímě většině rodičů a klubů. To je velmi ovlivňující faktor   účasti / neúčasti mladých hráčů na turnajích.                                                                

Nevěříte? PROSÍM, ZEPTEJTE SE JICH!

DEJME DO DĚTÍ NYNÍ 1-2 MILIONY A ZA PÁR LET BUDE MÍT GOLF MARKETINGOVOU HODNOTU NĚKOLIKA DESÍTEK MILIONŮ.

Že tento projekt nabízí mnoho nových marketingový pozic není třeba zdůrazňovat

 

KDY TO VŠE HRÁT?

 • Buď to hrát v obvyklých termínech, nebo uvažovat o změně. Možná by byla dobrá změna časového schéma soutěže na start v září nebo konec prázdnin a finále červen následujícího roku
 • Příklad:                                                                                                                                                               
  září        1-2 turnaje    /    říjen 1-2,   duben   1-2    /    květen 2-3    /    červen 2   +   zemské a republikové finále

 Odůvodnění :

 1. Prázdninové měsíce mohou být využity ve prospěch turnajů pro jednotlivce, rodiny apod.
 2. Prodlouží se soutěžní sezona i do měsíců, které nejsou tolik využité. Jsou sice chladnější a málo slunečné, ale v těchto těžších podmínkách se dost často hrají i důležité mezinárodní soutěže a naši hráči nejsou dostatečně odolní, protože nejsou zvyklí.
 3. Soutěž bude mít pro každou věkovou kat. svoji celoroční tabulku, což zvýší sledovanost nejen jednotlivými aktéry po celou dobu trvání soutěže.
 4. Do hry se dostane i důležitost klubové zimní přípravy, toliko nutné pro budoucnost.
 5. Celá turnajová zátěž této soutěže je mimo prázdninový čas, kdy probíhají různé mezinárodní soutěže nebo turnaje vyšších kategorií a kdy je většina dětí na prázdninách nebo s rodiči na dovolených
 6. I když by byl některý termín nehratelný, stále je z čeho počítat
 7. Díky týmům různých věkových kategorií se vytvoří, jak bylo psáno, nové marketingové pozice pro potencionální partnery např. i z řad rodičů

 

 • Možnost přizvat do regionálních soutěží i zahraniční sousední kluby s pořadatelskou povinností turnaje

 

Odůvodnění: 

 1. V tomto případě by měla začít konfrontace se zahraničím, která je velmi potřebná pro náš golf již od nižších věkových kategorií
 2. Pro hráče je to poznávání herní vyspělosti ve své věkové kategorii v jiných zemích

Tato změna by měla mít širší dopad na PREZENTACI GOLFU než jen v bodech, které jsem zmiňoval.                                                                                                                                                                     

Důvody:

 • Díky pravidelné soutěži a jejím tabulkám bude i pravidelná a zvýšená sledovanost.

Tento pohled na golf, že mu scházejí větší emoce u dětí je nejen názorem kolegů profesionálů, mentálních koučů, ale i názorem rodičů, samotných hráčů a odborníků z jiných profesí, které se však do golfu promítají. Verze úpravy soutěží regionálních turnajů a je jedno, jestli se tato soutěž bude jmenovat Regionální liga, nebo Juniorská liga, nebo, …??  s regionálním, nebo národním finále, právě kvůli těm emocím ,  určitě pomůže k tomu, abychom do hry,  do pravidelných soutěží  dostali více mladých hráčů .                                                                                     

TATO VÝZVA NENÍ DOGMA, ALE NÁMĚT K DISKUSI

Skopový Karel sen.