Kam poletí golf?

Kam poletí golf?

Do nebe či do Stromovky, hádej – hádej, hádej potřetí…


Prožíváme neobvyklý čas, ve kterém se dějí věci v minulých desetiletích málo představitelné. Covidová pandemie a lidskou svobodu omezující lockdowny, fašizující ruský režim a válka na Ukrajině, inflace největší od 90. let. Evropa je v nejistotě a kdysi optimistické výhledy do budoucna se mění v otázky s úzkostnými tóny: Co bude? Co neznámého a obtížného přinesou další roky?

Jak se v rámci této debaty ptá český golfista? Klade si tytéž otázky a přidává další: Jak je na tom dnes český golf? Kam se bude vyvíjet? Bude se naší hře dařit hůře? Bude dražší? Budou odcházet hráči? Budou zanikat hřiště? Udrží se hra alespoň na dnešní úrovni? Jsou tu i otázky týkající se směřování České golfové federace, vyvolané loňským zvolením zcela nové osobnosti do jejího čela a následnou „kontravolbou“ viceprezidentů. Letošní jarní konference ČGF pak obnažila i témata, která čekají na řešení, především problematiku marketingovou a oblast public relations.

V letech 2005–2010 jsem se často bavil s lidmi o tom, proč se v Česku golf tak prosazuje, proč se stává populární hrou a proč přibývá ročně okolo pěti tisíc nových hráčů. Z mnoha stran se nabízely různé odpovědi, ale vždy jen dílčí, nahodilé a subjektivní. Přesnou a vyčerpávající odpověď jsme tehdy nebyli schopni formulovat. Teprve s odstupem času, až po roce 2015, kdy boom českého golfu už byl minulostí, jsem byl schopen začít věci definovat. Ale až po roce 2020 jsem dokázal sestavit soubor osmi odpovědí-argumentů, které považuji za věrohodné (najdete je v knize Český golf v kapitole 17 nazvané Nejsilnější období).

Stejné je to s naší dnešní situací. V tuto chvíli je nemožné předvídat budoucí vývoj. Musíme si počkat a být si vědomi toho, že jsme v procesu změn a vývoje. Právě teď se mění Evropa a s ní česká společnost, možná se mění i některé globalizační prvky, které jsme měli dosud za dané, a mění se také golfová scéna. Něco možná budou změny zásadní, něco možná stále pojede v již známých kolejích. Co ale kam patří, to také nevíme.

Lze modelovat různé teoretické scénáře. Je možné počítat s variantou optimistickou, střední i pesimistickou. Tzv. nejoptimističtější varianta o dalším růstu golfu je dnes už vysoce nepravděpodobná. Optimistická varianta zní, že věci půjdou tak, jak šly dosud. Hráčů bude stále stejně, hřiště nebudou zanikat, golf sice zdraží, ale hráči to unesou. Střední varianta bude znamenat stagnaci i pokles, ale jen v některých směrech. Ubude pár hřišť, golfisté budou chodit hrát méně, počty členů v klubech platících plné roční poplatky se sníží, noví hráči nebudou přicházet tak často. Pesimistický pohled obsahuje vše vyřčené, ovšem v zesílené podobě: zánik například desítky hřišť v horizontu pěti let, snížení počtu hráčů v České golfové federaci výrazně pod 50 000, zánik některých maloobchodních prodejen i golfových médií, výraznější snížení příjmů do pokladny ČGF, konec pořádání některých profesionálních turnajů evropské úrovně. A také golf začne být drahý, takže z aktivity pro střední třídu se může stát hrou jen pro vyšší střední a nejvyšší třídu.

Mám rád sentenci: „Aby věci zůstaly při starém, musí se změnit.“ Je v ní obsažen paradox, vyjadřuje touhu člověka po neměnnosti a zároveň nutnost přizpůsobovat se novým podmínkám. Je to i rozumný evoluční postoj, který by mohl vyhovovat golfovému světu. Nebořme, ale některé věci bude potřeba dělat jinak, abychom mohli jít dále. Někteří kupříkladu dnes hovoří o tom, že větší slovo v řízení golfu v Česku by měli mít majitelé hřišť. Někdo také říká, že golf by měl vsadit jen na kluby, které mají hřiště. Jiný zase vidí cestu v orientaci především na sportovní golf a stálé zvyšování úrovně špičkových hráčů. Někdo chce silnou a trvalou propagaci golfu a někdo tvrdí, že to je už zbytečné. Někdo chce uzavřenější poměry a přístupy a někdo otevřenější.

Nemám v danou chvíli odpovědi na hlavní otázky týkající se budoucnosti českého golfu. Ty se totiž odvíjejí především od celospolečenských podmínek, které jsou v tuto chvíli v pohybu. Ale řešení některých dílčích věci se už nabízí. Kterých? Zatím je osobně říkám těm, kdo se v oblasti pohybují, jsou zainteresovaní. Mediálně a veřejně asi ještě nemá cenu je otevírat. V golfu nevede spěch ke zdaru.

- ANDREJ HALADA